Forandring fryder – men ikke i aksjemarkedet

Skrevet av Fredrik Sjetne

Resultatet i det amerikanske presidentvalget er fortsatt uklart. Historiske data kan gi oss en pekepinn på hvordan aksjemarkedet vil bevege seg avhengig av hvem som vinner.

Det pågår hektisk stemmetelling i USA i et valg som ligger an til den å ha den høyeste valgdeltakelsen siden 1900.

Historisk har utfallet av presidentvalget i USA hatt stor betydning for avkastningen i det amerikanske aksjemarkedet. Normalt stiger markedene fra sommeren, gjennom valgdagen og ut kalenderåret, men i valgår hvor sittende presidents parti taper har avslutningen på kalenderåret vært langt svakere enn gjennomsnittet. Ofte er det slik at forandring fryder, men ikke i aksjemarkedet. Årets resultat kan bety at markedene vil avslutte året svakere enn normalt hvis Joe Biden vinner og sterkere enn normalt hvis Donald Trump vinner.

Pandemien har overskygget valget

Det amerikanske presidentvalget har ofte stor betydning for globale kapitalmarkeder, men i annerledesåret 2020 fikk ikke valget like stor oppmerksomhet fra investorene som tidligere år før utpå sensommeren og høsten. Hva kan historien fortelle oss om valgresultatet og dets innvirkning på aksjemarkedets avslutning av kalenderåret?

Basert på data fra Ned Davis Research kan vi tegne opp en figur som viser gjennomsnittlig markedsutvikling gjennom kalenderår med presidentvalg i USA. Figuren er basert på daglige data fra 1900 og frem til i dag.

Markedet misliker usikkerhet

Den blå linjen i figuren viser gjennomsnittlig utvikling i alle valgår siden 1900 og frem til i dag. For å nyansere utviklingen i valgåret har vi delt inn i perioder der sittende parti har vunnet valget (svart linje) eller tapt valget (grå linje).

I valgåret er det ofte usikkerheten som tynger aksjemarkedet i starten. I primærvalgperioden fra februar til juni har aksjemarkedet historisk sett vært svake. Denne perioden er en innledende valgrunde hvor partiene skal avgjøre hvem som skal stille som partiets kandidat i presidentvalget.

Fra figuren kan vi se at utfallet av presidentvalget har hatt betydning for avkastningen i det amerikanske aksjemarkedet i årets siste to måneder. Normalt stiger markedene fra sommeren, gjennom valgdagen og ut kalenderåret, jf. blå linje i figuren. Unntaket er valgår hvor sittende presidents parti taper valget. I disse valgårene har aksjemarkedet generelt utviklet seg svakere enn gjennomsnittet, jf. grå linje. Markedet er ikke spesielt glad i usikkerhet, og det vil være knyttet større usikkerhet til hva et politisk skifte vil føre med seg enn om partiet blir sittende.

Solid aksjemarked under Trump

Avkastningen i det amerikanske aksjemarkedet har vært solid i Donald Trumps første tre år som president, spesielt i forhold til tidligere republikanske presidenter. Fra januar 2017 til desember 2019 har Dow Jones-indeksen i USA steget over 35 prosent, tilsvarende en årlig gjennomsnittlig avkastning på 11 prosent, jf. figuren under.

I nyere tid det tre presidentperioder hvor avkastningen har vært høyere i de første tre årene. Det var under Reagens andre periode (14 prosent årlig) og under begge periodene med Clinton (henholdsvis 13 og 19 prosent i årlig gjennomsnitt).