Formue mottar Impact Award for Digital Initiative of the Year – Europe

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Det amerikanske konsulent- og analyseselskapet Aite-Novarica Group har for andre år på rad kåret Formue til vinner av Impact Award for Digital Initiative of the Year – Europe.

– Det er fantastisk at løsninger fra Formue og andre fremtredende internasjonale Wealth Management-selskaper løftes frem i USA. Dette er en bekreftelse på at vi utfordrer og at våre digitale løsninger ligger i forkant i  bransjen, sier Anders Zachrisson, strategisjef i Formue.

Det amerikanske konsulent- og analyseselskapet Aite-Novarica Group offentliggjorde denne uken årets vinnere av Digital Wealth Management Impact Innovations Awards for 2022. Prisene skal anerkjenne og fremheve bransjens beste og mest lovende selskaper innenfor finansielle tjenester i syv kategorier. Formue vinner kategorien Impact Award for Digital Initiative of the Year – Europe. Goldman Sachs Ayco, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch og BNP Paribas er blant selskapene som vant øvrige kategorier.

“På Formues rapporteringsplattform kan kundene se porteføljen integrert i firmaets rammeverk, blant annet for å spore fremdrift opp mot den. Rapporteringsløsningen ivaretar prinsippene for moderne rapportering og er spesielt innrettet mot å utvikle nye og berikende relasjoner med formuende kunder i deres markeder”, heter det i begrunnelsen fra Aite.

-Formue hjelper kundene med å forstå sine investeringer

Dette er andre året på rad Formue vinner denne prisen. I årets begrunnelse legger det amerikanske konsulent- og analyseselskapet vekt på at Formue har utviklet rapporteringen for å hjelpe kundene med å forstå sine porteføljers bærekraft, geografiske profiler og sektorprofiler.

“Rapporteringen er en ukomplisert oversikt på et overordnet nivå der den viktigste informasjonen er lett tilgjengelig. Når kunder klikker på en aktivaklasse, blir de relevante produktene i tabellen uthevet og lagt øverst. Ettersom Formues kunder vanligvis investerer i fond eller spesifikke fond-i-fond løsninger innenfor en aktivaklasse, la firmaet til grunn en tilsvarende innfallsvinkel for å la kundene få innsikt i de underliggende fondene og verdipapirene de indirekte eier”, skriver Aite.

– Moderne kunderapportering er en kritisk komponent i helhetlig formuesforvaltning. Den utgjør bindeleddet mellom alle aspekter ved en investors verdier og økonomiske mål. Overgangen fra kapital til handling er spesielt viktig for investorer med høy formue, hvor de finansielle behovene er komplekse, sier Zachrisson.

Her kan du se noen av funksjonene i Formue-appen:

Visuelle verktøy

Formues kunder har diversifiserte investeringsporteføljer som ofte inkluderer alternative løsninger som private equity og eiendom.

-Vi har jobbet mye med å forenkle slik at kundene lett kan se hva porteføljene inneholder og følge avkastningen og bærekraftavtrykket. Vi har også gjort formuesplanen digital slik at den alltid tilgjengelig i mobilen og på kundenettet, sier Zachrisson.

I begrunnelsen fra Aite fremheves Formues bærekraftsrapportering.

«Innenfor et bærekraftsperspektiv kan kundene se lettfattelige visuelle fremstillinger og varsler om hvordan porteføljen deres presterer ut fra et bærekraftperspektiv, aggregert for alle fond og investeringer. Det foretas også analyse av karbonintensitet samt en samlet ESG-kvalitetsscore som måler hvordan underliggende selskaper håndterer viktige risikoer og muligheter som oppstår ut fra miljø-, sosial- og selskapsstyringsfaktorer. Kunden kan sammenligne porteføljen med referanseindekser og se hvilken retning bærekraftparameterne går over tid».

Om Aite-Novarica Group:

Aite-Novarica Group er et rådgivningsfirma som leverer driftskritisk innsikt i teknologi, reguleringsordninger, strategi og drift til hundrevis av banker, forsikringsselskaper, betalingsleverandører og investeringsselskaper – i tillegg til teknologien og tjenesteleverandørene som støtter dem.

 

Vinnerne er valgt ut av et globalt panel med seks eksterne eksperter på digital formuesforvaltning basert på ulike kriterier: innovasjonsnivå og konkurransefortrinn, vurdering av markedsbehov, innvirkning på kundeopplevelsen, innvirkning på kundens driftseffektivitet, nye inntektsmuligheter for organisasjonen, innvirkning på kundebevaring / attraktivitet for nye kunder, skalerbarhet på tvers av kundebasen, fremtidig veikart. Utmerkelsene vil bli delt ut i New York 9. november under Wealth & Asset Management Forum.

Del artikkel

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss