-Formuende kvinner kan bli pådrivere i det grønne skiftet

Skrevet av Formue

–Formuende kvinner kan bli en motor i det grønne skiftet fremover. Det mener Helena von der Esch, ekspert på rådgivning til eiere i familiebedrifter.

Helena von der Esch er Formues fremste ekspert innen eierskapsrådgivning til familier. Hun startet i Formue i fjor høst etter fem år som rådgiver i Grant Thornton. von der Esch inngår i konsernets ekspertteam som jobber på tvers av Norge og Sverige med rådgivning til familier rundt generasjonsskifter og styringsstrukturer.

Formuende kvinner ønsker bidra

Siden 2017 har von der Esch vært en del av Family Firm Institute (FFI), som er et verdensledende nettverk for rådgivere, forskere, konsulenter og andre fagpersoner som jobber mot familiebedrifter. I fjor ble hun utnevnt til  FFI Fellow – en utmerkelse som gis til personer som har utmerket seg med sin kunnskap, ekspertise og sitt engasjement innenfor familieeierskap. Nylig publiserte von der Esch en artikkel i FFI.org. hvor hun påpekte den viktig rollen formuende kvinner kan ha som pådrivere i det grønne skiftet.

Her kan du lese hennes artikkel:

Wealthy Women as an Accelerator for Sustainability Impact (ffi.org)

Artikkelen bygger blant annet på på funn i Formues Scan Her Wealth-rapport som kan lastes ned her.

Kontakt oss