Formuesforvaltnings syn på aktiv forvaltning

Skrevet av Niclas Hiller

Billige og enkle indeksfond er betydelig gunstigere for kundene enn aktiv forvaltede fond. Det var konklusjonen i en analyse Forbrukerrådet nylig publiserte. Formuesforvaltning anbefaler aktiv forvaltede fond til de fleste av våre kunder. Hvorfor gjør vi det?

Forbrukerrådets oppdaterte analyse av globale aksjefond styrker rådets tidligere funn, nemlig at de billige og enkle indeksfondene er betydelig gunstigere for kunden enn de dyre aktive fondene. Vi er enig i Forbrukerrådets konklusjon. Aktiv forvaltning er ett nullsum spill og faktisk negativ etter kostnader. Med andre ord har gjennomsnittet av aktiv forvaltning ingen verdi.

For at aktiv forvaltning skal lønne seg må man være i stand til å finne bedre forvaltere enn gjennomsnittet. Det er krevende for en vanlig forbruker.  I tillegg er universet av globale fond som finnes tilgjengelig for vanlige folk begrenset og beheftet med høye avgifter. For denne gruppen  støtter vi Forbrukerrådets anbefaling, gitt forutsetningene.

Må finne de beste

Formuesforvaltning er en uavhengig rådgiver uten egne produkter (fond). Vi anbefaler aktiv forvaltning for de fleste av våre kunder. Dette er årsakene:

  • Vi har ressurser og kunnskap til å finne forvaltere som er bedre enn gjennomsnittet
  • Vi har tilgang til mange flere forvaltere enn den vanlige konsumenten alene har
  • De avgiftene vi betaler er vesentlig lavere enn det vanlige privatpersoner betaler

Avkastning i forhold til risiko

En annen viktig faktor som ofte blir oversett, er at det ikke bare handler om mer eller mindre avkastning. Man må også se avkastning i forhold til risiko. I Formuesforvaltning har vi som målsetning å levere en produktiv og ansvarlig forvaltning. Dette betyr at vi ønsker et best mulig bytteforhold mellom avkastning og risiko. Vi er mer opptatt av absolutt risiko enn relativ avkastning (avkastning målt mot indeks). Det vil si at vår oppgave er at kundene ikke skal ta mer risiko enn de tåler og at de oppnår best mulig avkastning gitt den risikoen de ønsker å ta.

Vi tror også på at en aktiv tilnærming, gjort riktig, skaper mer bærekraftige og samfunnsansvarlige investeringer.

Formuesforvaltning er enig i at passiv og lav kostnadseksponering er en god anbefaling til den vanlige konsumenten som mangler forutsetningene for gode valg av aktive forvaltere.

​Formuesforvaltnings generelle anbefaling er at for de fleste av våre kunder anbefaler vi en aktiv tilnærming da det skaper bedre resultater.    

Ønsker du å vite mer om vår rådgivning? Ta kontakt med oss her. 

Niclas Hiller CIO, Investeringsdirektør i Formue

Niclas Hiller har en svært lang erfaring i finans- og investeringsbransjen, og har ansvar for å redusere bekymringene for formuen til våre kunder ved å bygge solide porteføljer.