Fortsatt utbredt optimisme i markedet

Skrevet av Formue

Utbruddet av coronavirus har spredd frykt i aksjemarkedene. Den raske spredningen og økt usikkerhet om de økonomiske effektene av utbruddet har bidratt til økt pessimisme blant investorene.

I Formuesforvaltning bruker vi sentimentmålinger for å identifisere overdreven optimisme eller pessimisme i markedet. Erfaringsvis har investorer som lar seg styre av følelser oppnådd lavere avkastning enn investorer som ikke følelser påvirke investeringsbeslutninger.

Den blå linjen i figuren viser sentimentmålingen de siste fem årene, men historikken bak figuren strekker seg helt tilbake til 1997. Basert på hele historikken kan vi dele sentimentet i tre deler etter hvor høyt eller lavt sentimentet har vært i en tredel av tiden (grå, linjer). Et høyt sentiment (over øvre grå linje) gjenspeiler grader av optimisme, mens et lavt sentiment (under nedre grå linje) gjenspeiler grader av pessimisme.

Nullavkastning når sentimentet er høyt

Historisk har det vært nullavkastning i amerikanske aksjer når sentimentet har vært høyt (i øvre tredel av figuren). Når sentimentet har vært lavt (nedre tredel) har avkastningen i amerikanske aksjer vært meget god; i snitt 12,5 prosent på annualisert basis.

Ved utgangen av desember 2019 var sentimentet rekordhøyt. Når sentimentet viser så utbredt optimisme som ved utgangen av fjoråret er det god plass for pessimisme for å normalisere sinnsstemningen i aksjemarkedet. Dårlige nyheter, som virusutbruddet i Kina, vil ofte trekke sentimentet brått ned som vi har erfart de første ukene av 2020.

Gjennom uken som gikk tiltok imidlertid stemningen i markedet noe. Sentimentmålingen er fortsatt høy og gjenspeiler utbredt optimisme. I markedssynet til Formuesforvaltning forblir sentiment en negativ markedsdriver.