Fra korsfarere til Rockefeller – historien bak family office

Skrevet av Alexander Heiberg

Du har sikkert lest om dem i avisen, enten det er Stein Erik Hagen, familien Wilhelmsen eller familien Stenshagen. Alle har organisert forvaltningen av sin formue i et family office. Men hva er egentlig et family office?

For å finne de aller første family offices må vi helt tilbake til korsfarerne tidlig på 1000-tallet. Med det røde korset på skulderen gikk korsfarerne til kamp mot alle som ikke ville underkaste seg den rette tro i den katolske kirke. Men det var ikke bare kirken som tjente godt på korstogene. Det gjorde også hærførerne, som skapte seg store formuer. Ofte mottok de store landområder med betydelige leieinntekter som takk for innsatsen. Men også gull, smykker og edelstener ble brakt hjem i kirkens navn. De var stadig på reise, og i deres fravær trengte de noen betrodde til å passe på, føre regnskaper og ikke minst kreve inn leie og gjeld. Og med det så de første family offices dagens lys.

Hva er et Family Office?

Singel family office (SFO); en organisasjon satt opp for å håndtere én enkelt families behov.

Multi-family office (MFO); en organisasjon som leverer family office tjenester til mer enn én familie, normalt med et bredere tjenestetilbud enn i et SFO.

Fra Suite 5600

Det første moderne family office ble etablert av JP Morgan med House of Morgan på 1830-tallet. Han ble raskt etterfulgt av oljemagnaten John D. Rockefeller på slutten av 1800-tallet. Lenge ble Rockefellers verdier forvaltet ut fra suite 5600 i 56. etasje i Rockefeller Center i New York (bildet). I dag sitter 7. generasjon Rockefeller ved roret og fortsatt er deres family office-virksomhet navet i familien.  Rockefeller Global Family Office fyller nå flere etasjer og har kontorer flere steder i USA. De har tatt ombord andre familier og kontoret har nå over 250 klienter. Samlet forvaltningskapital er på over 43 milliarder dollar. Med det har de gått fra å være et singel family office (én familie) til å bli et multi-family office (flere familier).

Se helheten

Rockefellers grunntanke var å se på familiens ulike virksomheter som en investeringsportefølje, og ikke bare som enkeltbedrifter eller enkeltinvesteringer. Alle hadde de en plass og en funksjon i porteføljen. Dette var helt nødvendig, ikke minst for å kunne utnytte de samlede ressursene så godt som mulig. For å lykkes med dette måtte han ha noen som hadde ansvaret for totaliteten, og ikke bare ansvarlige på de ulike virksomhetsområdene.

Ulike behov utfordrer

Å samle familiens engasjementer på denne måten hadde imidlertid sine utfordringer. Også i familien Rockefeller hadde de ulike familiemedlemmene ulike tanker, ideer, ønsker og behov. Det ble derfor tidlig klart at det måtte tilrettelegges for at familien opplevde å være informert og involvert, samtidig som det var mulig å effektivt treffe gode beslutninger. Opplæring av kommende generasjoner ble også en viktig del av oppdraget for family office-virksomheten. Det samme ble utøvelsen av Rockefellers store filantropiske engasjement. Rockefeller Global Family Office ble samlingspunkt for alle disse forholdene, og var derfor helt fra starten mye mer enn et felles investeringsselskap for familien.

Sterk vekst

Mange har fulgt i sporene til Rockefeller, og med den store økningen i familieformuer ser stadig flere behov for bistand til å forvalte familiens verdier. I perioden 2011 til 2016 økte antall family offices i USA med hele 33 %. Også her i Norge ser vi en betydelig økning i interessen rundt de mulighetene et family office gir. For mange er det snakk om å ta kontroll over formuen i en stadig mer kompleks verden.

Les mer om Formuesforvaltnings Family Office-tjenester her.

Følger med på beste praksis

Formuesforvaltning Family Office er kanskje den eneste komplette multi-family office plattformen i Norge. Gjennom vårt medlemskap i nettverket Family Office Exchange følger vi tett med på “beste praksis” når det kommer til family office. Vi deler gjerne våre erfaringer og tar gjerne en prat med de som har etablert eller vurderer å etablere family office.


Kontakt oss

Advokatkontoret---Alexander-Heiberg

Vil du vite mer om vårt Family office tilbud?

Alexander Heiberg er ansvarlig for Family office hos oss og hører gjerne fra deg.

  • Telefon: 90 92 78 84
  • E-post: Alexander.Heiberg@formue.no

 

Alexander Heiberg Konstituert CEO Formue

Alexander Heiberg er konstituert CEO i Formue. Han har over 15 års erfaring som rådgiver for familier innenfor eierstrategi, strukturering av eierskap og generasjonsskifte.

Kontakt oss