Fra krise til mulighet på børsen?

Skrevet av Formue

Fallet i økonomien har vært uten sidestykke. Menigmann står overfor en større omstilling enn noen gang tidligere. Likevel har det vært fest på børsene siden slutten av mars. Hvordan kan det ha seg at det er krise på Main Street, mens det er kos på Wall Street?

Gapet mellom børs og virkeligheten slik den fortoner seg for mange virker ulogisk. På skolen møter vi påstanden om at aksjemarkedet gjenspeiler det som skjer i samfunnet og økonomien for øvrig. Den påstanden tåler møtet med virkeligheten, men er enklest å se når man tar på seg de lange brillene. På kortere sikt, og spesielt ved konjunkturskift, skjer det normale ting i markedene som krever andre briller enn de langsiktige.

Bråstopp

Da økonomien ble vedtatt nedstengt den andre uken i mars, var det som om noen slo av en bryter. Hjulene i økonomien stoppet opp med en gang på befaling fra myndighetene. Normalt tar slike konjunkturprosesser litt tid. Det er fordi ulike sektorer og sjikt i økonomien trenger tid på seg til å samvirke og snu trenden. Det ekstraordinære ved konjunkturskiftet og resesjonen i 2020, er at den kom ved diktat og ikke som følge av de vanlige samfunns- og markedsprosessene. Økonomien gikk dermed inn i den dypeste resesjonen noensinne. Nettopp fordi denne resesjonen ble så dyp, kan man se for seg at resesjonen teknisk sett er over i løpet av sommeren. Og fordi vi snart kan stå overfor en situasjon hvor vi definisjonsmessig går fra resesjon til en ny ekspansjon, er det naturlig å reise spørsmålet hvordan aksjemarkedet erfaringsvis har gjort det ved slike konjunkturskift.

Aksjemarkedet leder an

Erfaringsvis har trenden i aksjemarkedet snudd før vi ser trendbruddet i økonomien. Slik har det alltid vært, og dette er årsaken til at konjunkturforskere på begynnelsen av 1900-tallet inkluderte aksjemarkedet på listen over ledende indikatorer for økonomien.

Siden 1990-tallet har aksjemarkedet i USA snudd to til fem måneder før resesjonen har vært over, med et tyngdepunkt rundt tre måneder. Hvis resesjonen denne gangen er over i løpet av sommeren, er det ikke så overraskende om aksjemarkedet bunner ut om våren. Sånn sett har aksjemarkedsbunnen fra utgangen av mars støtte i historiske erfaringer med aksjemarkedsbunner og resesjoner.