Opptur for global handel

Skrevet av Fredrik Sjetne

Volumet i verdenshandelen fortsatte å stige i juli. Dermed har det globale handelsvolumet steget to måneder på rad, ifølge ferske tall fra CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB).

Figuren viser utviklingen i det globale handelsvolumet hittil i år (blå linje) og sammenligner dette med perioden etter finanskrisen i 2008-2009 (grå linje). Merk at volum er en god indikator på aktivitet i handelen (dvs. antall containere og vaskemaskiner som flytter seg over landegrensene). Dataene er hentet fra CPB og dekker 81 land eller 99 % av det globale handelsvolumet.

COVID-resesjonen rammet den globale økonomien hardt og hadde stor negativ påvirkning på global handelsflyt og forsyningskjeder. Fallet i handelsvolumene kan på mange måter sammenlignes med fallet gjennom finanskrisen for litt over ti år siden, spesielt med tanke på dybde og hastighet, jf. figuren.

Tatt igjen 2/3 av fallet

Etter å ha steget med nesten åtte og fem prosent sommermånedene juni og juli, har verdenshandelen tatt igjen om lag to tredeler av fallet fra årsskiftet. Oppgangen har kommet i takt med den gradvise gjenåpningen av økonomien. Handelsvolumene er imidlertid seks prosent lavere enn ved inngangen til året, men var på det meste i mai 17 prosent lavere enn handelstallene fra desember. Forbedringen i globale handelsdata ser imidlertid ut til å gå betydelig raskere enn etter finanskrisen.

Del artikkel