God sommer

Skrevet av Øystein Bø

Kjære kunder og kontakter!

Sommeren er her. Med god fremdrift i vaksineringen og synkende smittetall ser det ut til at vi får en tid der vi kan ha sosialt samvær med familie og venner i større grad enn på lenge. Det føles godt, etter det spesielle året vi har vært igjennom. Før ferien starter ønsker jeg å gi dere en oppdatering på hva vi i Formuesforvaltning har jobbet med denne våren.

Formuesforvaltning skal bidra til at våre kunder opplever et rikere liv. For å oppnå denne ambisjonen er god kommunikasjon viktig. I vår hybride rådgivningsmodell setter vi den personlige rådgivningen først, og øker verdien av rådgivningen med gode digitale løsninger.

Ny digital formuesplan

Denne våren har vi blant annet tatt frem en digital formuesplan både i appen og på kundenettet www.formue.no. Familiens formuesplan vil med dette alltid være tilgjengelig, og det er enkelt å vurdere om det er behov for å gjøre endringer i forhold til målsettinger og endringer i forutsetninger og preferanser. Gjennom våren er det også lansert flere nye porteføljelinser som gir enda dypere innsikt i porteføljens innhold.

Mange kunder gir oss tilbakemeldinger på at samtalene med rådgiverne er blitt mer engasjerende og innsiktsfulle. Vi skal være kunnskapsrike og relevante rådgivere for kunde, og det er gledelig at stadig flere kunder opplever dette. Vi ser at kontinuerlig satsing på kompetanseutvikling av våre rådgivere, integrering av våre eksperter i kundeteam samt digitale løsninger gir nye muligheter til å ta frem fakta og visualisere innhold og sammenhenger.

Å ha fornøyde kunder betyr mest. Samtidig var det svært hyggelig at vi nylig ble tildelt en pris for digital innovasjon av det internasjonale rådgivnings- og analyseselskapet Aite Group. Å gå til topps i en kåring, i konkurranse med noen av verdens største, internasjonale aktører innenfor Wealth Management, er en stor inspirasjon i vårt videre arbeid med å øke kundeopplevelsen.

Bevare og utvikle formuen

En svært viktig leveranse til våre kunder er å bevare og utvikle den enkeltes formue. Årene 2020 og 2021 vil gå inn i historiebøkene som bevis på viktigheten av å ha en god investeringsstrategi og evne å holde seg til den. En solid strategi bygger på prinsippene om fordeling av kapitalen på mange ulike typer aktiva, bred geografisk spredning og en risiko som er tilpasset den enkeltes evne og toleranse. Du kan enkelt følge utviklingen av din strategi og portefølje i Formue-appen eller på kundenettet. Der kan du se utviklingen hittil i år, men også over de siste fem årene. I tillegg kan du se porteføljens ESG-score og CO2-avtrykk. (Last ned appen her: https://formue.no/formueappen/).

Formuesforvaltning har i mer enn 15 år gjort det mulig for kunder å investere i selskaper utenfor børs, gjennom fond som investerer i tidligfase selskaper og vekstselskaper. Det er gledelig å se hvordan denne investeringsformen over lang tid har bidratt godt til kundenes resultat, og hvor vi i 2021 ser meget gode resultater som følge av høy aktivitet i salg av virksomheter og børsnoteringer.

Rekordmange nye kunder

Formuesforvaltning som selskap fortsetter den gode utviklingen. Vi opplever høy etterspørsel etter vår helhetlig rådgivning, og har fått tillit fra rekordmange nye kunder så langt i 2021. Kapitalen vi har under rådgivning og forvaltning i Norge og Sverige har passert 114 milliarder kroner. Det er en økning på 33 milliarder kroner siden utgangen av 2019. Veksten skyldes avkastningen som er skapt på den kapitalen vi har under forvaltning, samt ny kapital som er betrodd oss fra både eksisterende og nye kunder.

Godt rustet til å videreutvikle tjenestetilbudet

Vi har i juni mottatt myndighetenes godkjennelse av våre nye minoritetseiere ICG og IK Investment Partners. Kombinasjonen av dedikasjon fra ledelse og medarbeidere som største eier (29 % eierandel), Ringgården/Ole Jacob Sunde (24 % eierandel) som langsiktig eier og våre to nye minoritetseiere (23 % eierandel hver), gir en meget god forutsetning med betydelige ressurser til å videreutvikle et sterkt innhold og verdi til våre kunder i årene som kommer.

Med dette ønsker jeg dere en riktig god sommer. Vi gleder oss til høsten og mulighetene for mer sosialt samvær. Det skal bli utrolig hyggelig å ses igjen i møter eller på et av våre arrangementer.

Takk for tilliten så langt.

 

 

Øystein er en av gründerne bak Formue og har siden 2009 vært selskapets konsernsjef. Han var tidligere leder for Institusjonelle kunder og Family Office. Han har lang erfaring som rådgiver for formuende familier og har fortsatt kundeansvar ved siden av rollen som konsernsjef.

Kontakt oss