Vår investeringsfilosofi starter med deg. Vårt oppdrag som uavhengige formuesforvaltere er å forstå din situasjon og dine mål. Se helheten. På den måten får våre rådgivere et rammeverk og en retning i arbeidet som gjør at vi sammen kan skape verdier.

Investeringer

Vår investeringstilnærming bygger på helhet, uavhengighet, spredning av risiko og langsiktighet.

Advokattjenester

Våre advokater hjelper våre kunder med blant annet skatterådgivning, eierstruktur og hjelp til generasjonsoverføring.

Forretningsførsel

Vi har et ledende og unikt miljø innen forretningsførsel. Enheten er spesialister på selskaper med investeringsvirksomhet.

Kunst og filantropi

Inspirasjon, innsikt, kunnskap, filantropi og kunst. Vi ønsker å berike våre kunders hverdag.

Formuesforvaltning Aksjer

Alternative investeringer og deres rolle i porteføljen

Med alternative investeringer oppnår får man mye bedre forvaltningsresultater over tid. Hvordan er det mulig? Og hva er egentlig alternative investeringer?

Bærekraftig eiendom lønner seg

For oss er det et viktig kvalitetstegn at forvaltere følger med på utviklingen og integrerer bærekraft i eiendomsforvaltningen.

Et kritisk blikk på SRI- og ESG-verktøy

Å stille kritiske spørsmål til dagens SRI-­ og ESG-verktøy kan være vel så viktig som å ukritisk dilte etter andre på disse viktige sosiale områdene.

Formuesforvaltningens verdi

Veien til best mulig risikojustert kundeavkastning er lang og full av fallgruver. Les våre syv trinn for å oppnå målene.

Hvordan utpeke kunstnere som blir en god investering?

Finn din neste kunstinvestering med disse seks kriteriene for kunst som blir en god investering.

Eier du et investeringsselskap? Dette bør du vite

I denne artikkelen tar vi for oss fem forhold du må vite om knyttet til regnskap for et investeringsselskap.

Vi vil være der kunden er. Derfor har vi 17 kontorer spredt rundt om i Norge. Du finner oss også i Sverige og London.