Vår investeringsfilosofi starter med deg. Vårt oppdrag som uavhengige formuesforvaltere er å forstå din situasjon og dine mål. Se helheten. På den måten får våre rådgivere et rammeverk og en retning i arbeidet som gjør at vi sammen kan skape verdier.

Helt siden starten i 2000 har Formuesforvaltning hatt én tydelig ledestjerne for all vår virksomhet; at kundens interesse alltid skal komme først. Dette har formet hva vi gjør og hvordan vi jobber. Det har også vært med på å definere selve kulturen i selskapet vårt. Et uavhengig ståsted har derfor vært helt sentralt i selskapets organisering og måte å tenke på.

Investeringer

Vår investeringstilnærming bygger på helhet, uavhengighet, spredning av risiko og langsiktighet.

Advokattjenester

Våre advokater hjelper våre kunder med blant annet skatterådgivning, eierstruktur og hjelp til generasjonsoverføring.

Forretningsførsel

Vi har et ledende og unikt miljø innen forretningsførsel. Enheten er spesialister på selskaper med investeringsvirksomhet.

Kunst og filantropi

Inspirasjon, innsikt, kunnskap, filantropi og kunst. Vi ønsker å berike våre kunders hverdag.

Økt risiko i aksjemarkedet

En sentral markedsfaktor har snudd. Det har skiftet utfallsrommet i aksjemarkedet til det mer risikofylte.

Aksjerisikoen er høyere enn du tror

Nordmenn som bare ser på Oslo Børs og oljepris, tror alt går så meget bedre. Løfter man blikket, innser man at verden er mer sårbar.
Generasjoner Formuesforvaltning

Alle generasjoner er første generasjon

Første generasjon bygger opp, andre generasjon videreutvikler og tredje generasjon bruker opp.

Åpent møte hos Formuesforvaltning

Mandag 3. desember arrangerte Formuesforvaltning et åpent møte for å fortelle om vår virksomhet og for å korrigere omtalen i artiklene i Finansavisen denne høsten.
Må økonomisk vekst kun være materiell vekst? Formuesforvaltning

Må økonomisk vekst kun være materiell vekst?

Miljøforkjempere ønsker å stanse økonomisk vekst, men det er ikke riktig mål. Målet er å vri veksten.

Aksjemarkedet har snudd

Mange lurer på hvorfor aksjemarkedet er så turbulent for tiden. Svaret er at det har snudd.

Vi vil være der kunden er. Derfor har vi 17 kontorer spredt rundt om i Norge. Du finner oss også i Sverige og London.