Vår investeringsfilosofi starter med deg. Vårt oppdrag som uavhengige formuesforvaltere er å forstå din situasjon og dine mål. Se helheten. På den måten får våre rådgivere et rammeverk og en retning i arbeidet som gjør at vi sammen kan skape verdier.

Investeringer

Vår investeringstilnærming bygger på helhet, uavhengighet, spredning av risiko og langsiktighet.

Advokattjenester

Våre advokater hjelper våre kunder med blant annet skatterådgivning, eierstruktur og hjelp til generasjonsoverføring.

Forretningsførsel

Vi har et ledende og unikt miljø innen forretningsførsel. Enheten er spesialister på selskaper med investeringsvirksomhet.

Kunst og filantropi

Inspirasjon, innsikt, kunnskap, filantropi og kunst. Vi ønsker å berike våre kunders hverdag.

Sjekk skattemeldingen – du kan fortsatt endre

Har du ikke sjekket skattemeldingen enda? Fortvil ikke – du har fremdeles mulighet til å gjøre endringer.

Generasjonsskifte fra vugge til grav

Du må tenke på generasjonsskiftet som en livslang prosess, hvor ulike typer verdier overføres på ulike tidspunkter.

Pass deg for avkastningsgapet

Avkastningsgapet mellom akjsemarkedene i USA og akjsefondskundene burde vekke interessen blant alle som investerer.

Hva er best: frihandel eller proteksjonisme? 

Ekspertene er for frihandel, folk flest er mer skeptisk. Bør vi stole på ekspertene?
Formuesforvaltning Aksjer

Alternative investeringer og deres rolle i porteføljen

Med alternative investeringer oppnår får man mye bedre forvaltningsresultater over tid. Hvordan er det mulig? Og hva er egentlig alternative investeringer?

Bærekraftig eiendom lønner seg

For oss er det et viktig kvalitetstegn at forvaltere følger med på utviklingen og integrerer bærekraft i eiendomsforvaltningen.

Vi vil være der kunden er. Derfor har vi 17 kontorer spredt rundt om i Norge. Du finner oss også i Sverige og London.