Vår investeringsfilosofi starter med deg. Vårt oppdrag som uavhengige formuesforvaltere er å forstå din situasjon og dine mål. Se helheten. På den måten får våre rådgivere et rammeverk og en retning i arbeidet som gjør at vi sammen kan skape verdier.

I tråd med krav fra EU er det fra og med 1. januar 2018 (MiFID II) lovfestet hva som kreves for å kunne yte uavhengig investeringsrådgivning. Et uavhengig ståsted har siden dag én vært helt sentralt i selskapets organisering og måte å tenke på. Vår lederstjerne er at din interesse alltid skal komme først.

Investeringer

Vår investeringstilnærming bygger på helhet, uavhengighet, spredning av risiko og langsiktighet.

Advokattjenester

Våre advokater hjelper våre kunder med blant annet skatterådgivning, eierstruktur og hjelp til generasjonsoverføring.

Forretningsførsel

Vi har et ledende og unikt miljø innen forretningsførsel. Enheten er spesialister på selskaper med investeringsvirksomhet.

Kunst og filantropi

Inspirasjon, innsikt, kunnskap, filantropi og kunst. Vi ønsker å berike våre kunders hverdag.

Kunnskapsøkonomien: Vinneren-tar-alt

Det har alltid vært slik at den beste fikk bedre betalt enn den nest beste. Det som er nytt i vår tid, er styrken og omfanget.

Den nye økonomien: Kunnskapsøkonomien

Verden er i endring. I dag er det fire dype og sterke fenomener som preger den økonomiske utviklingen.

Vekstselskaper – hva er de, og bør man ha dem i porteføljen?

Hører disse høyrisikable investeringsobjekter egentlig hjemme i porteføljene til andre enn spesielt interesserte?

Döstädning – den viktigste ryddejobben du gjør

"Döstadning" er en ryddejobb du kan sette i gang med tidlig i livet så vel som sent. En skikkelig opprydding trengs uansett med jevne mellomrom. Og det føles som oftest veldig godt etterpå.

God family governance i familieselskaper

I denne artikkelen ser vi på noen prinsipper og mekanismer for det vi kaller god «family governance».

PfC– en ideell aktør som skaper business

Gjennom en helhetlig tilnærming og en rekke prosjekt bidrar Partnership for Change (PfC) til å etablere og fylle hundrevis av nye arbeidsplasser i en ekspanderende etiopisk tekstilindustri.

Vi vil være der kunden er. Derfor har vi 17 kontorer spredt rundt om i Norge. Du finner oss også i Sverige og London.