Vår investeringsfilosofi starter med deg. Vårt oppdrag som uavhengige formuesforvaltere er å forstå din situasjon og dine mål. Se helheten. På den måten får våre rådgivere et rammeverk og en retning i arbeidet som gjør at vi sammen kan skape verdier.

I tråd med krav fra EU er det fra og med 1. januar 2018 (MiFID II) lovfestet hva som kreves for å kunne yte uavhengig investeringsrådgivning. Et uavhengig ståsted har siden dag én vært helt sentralt i selskapets organisering og måte å tenke på. Vår lederstjerne er at din interesse alltid skal komme først.

Investeringer

Vår investeringstilnærming bygger på helhet, uavhengighet, spredning av risiko og langsiktighet.

Advokattjenester

Våre advokater hjelper våre kunder med blant annet skatterådgivning, eierstruktur og hjelp til generasjonsoverføring.

Forretningsførsel

Vi har et ledende og unikt miljø innen forretningsførsel. Enheten er spesialister på selskaper med investeringsvirksomhet.

Kunst og filantropi

Inspirasjon, innsikt, kunnskap, filantropi og kunst. Vi ønsker å berike våre kunders hverdag.

Har økonomene lært av finanskrisen?

Økonomene har fått deler av skylden for finanskrisen. Er det riktig, og hvis det er riktig, hva har de lært?

Forslag til Statsbudsjett 2019

Regjeringen Solberg la mandag 8. oktober 2018 frem forslag til statsbudsjett for 2019.

Velkommen til Formuesdagen 2018!

Velkommen til Formuesdagen 2018, 21. november på Radisson Blu Plaza Hotel Oslo!

Uavhengighet for deg og for oss

Formue er uavhengighet. Hva betyr dette for deg?

Bokomtale av "The Aspirational Investor"

Er finansiell avkastning vårt største mål i livet? Og hvis ikke, hvordan kopler vi da sammen forvaltningen av vår formue med våre mål?

Statlig eller privat eierskap?

Staten er en dominerende eier i store norske selskaper, og Norge er blitt kalt den siste sovjetstat. Samtidig har statsgigantene skapt store verdier.

Vi vil være der kunden er. Derfor har vi 17 kontorer spredt rundt om i Norge. Du finner oss også i Sverige og London.