Vår investeringsfilosofi starter med deg. Vårt oppdrag som uavhengige formuesforvaltere er å forstå din situasjon og dine mål. Se helheten. På den måten får våre rådgivere et rammeverk og en retning i arbeidet som gjør at vi sammen kan skape verdier.

I tråd med krav fra EU er det fra og med 1. januar 2018 (MiFID II) lovfestet hva som kreves for å kunne yte uavhengig investeringsrådgivning. Et uavhengig ståsted har siden dag én vært helt sentralt i selskapets organisering og måte å tenke på. Vår lederstjerne er at din interesse alltid skal komme først.

Investeringer

Vår investeringstilnærming bygger på helhet, uavhengighet, spredning av risiko og langsiktighet.

Advokattjenester

Våre advokater hjelper våre kunder med blant annet skatterådgivning, eierstruktur og hjelp til generasjonsoverføring.

Forretningsførsel

Vi har et ledende og unikt miljø innen forretningsførsel. Enheten er spesialister på selskaper med investeringsvirksomhet.

Kunst og filantropi

Inspirasjon, innsikt, kunnskap, filantropi og kunst. Vi ønsker å berike våre kunders hverdag.

Valutasikring – myter og villfarelser 

Blir investeringsporteføljen sikrere med valutasikring? Heldigvis er svaret på dette spørsmålet enkelt: Både «ja» og «nei». 

Kunnskapsøkonomien: Hva kan vi gjøre?

Vi har sett at det finnes fire økonomiske fenomener som i økende grad preger økonomien. Fenomenene griper tak i samfunnet og ryster det.
Komperanse Formuesforvaltning

Kunnskapsøkonomien: Kompetanseavkastning

Når både antallet mulige arbeidstakere og mulige arbeidsplasser øker, øker også sjansene for svært gode matcher mellom ferdigheter og behov.

«The factor zoo» – en jungel av faktorer

Det er ikke i kundens interesse å bli kastet ut i jungelen uten at noen har gjort grundige forundersøkelser.

Kunnskapsøkonomien: Nettverksøkonomier

Nettverksøkonomi er et fenomen knyttet til antallet brukere av et produkt, der interessen blir større desto større interessen allerede er.
Kunnskapsøkonomien Formuesforvaltning

Kunnskapsøkonomien: Stordriftsfordeler

Hvis noe koster én krone å lage, så er det samfunnsøkonomisk uheldig om det koster hundre kroner å kjøpe den.

Vi vil være der kunden er. Derfor har vi 17 kontorer spredt rundt om i Norge. Du finner oss også i Sverige og London.