Høy Biden-effekt på Wall Street

Skrevet av Fredrik Sjetne

I kjølvannet av Joe Bidens valgseier i november i fjor har de amerikanske aksjeindeksene Dow Jones, Nasdaq og S&P 500 steget til nye rekorder. Høye forventninger til nye redningspakker og større fremdrift i vaksineringen har løftet optimismen og børsene den siste tiden.

Fra valgdagen 3. november 2020 til innsettelsen 20. januar 2021 steg Dow Jones-indeksen i overkant av 13 prosent. Dette er den nest høyeste avkastningen i Dow Jones-indeksen noen gang i perioden fra valg til innsettelsen av en nyvalgt president.  Vi ser også at det største sammenhengende verdifallet i denne perioden (minus 2%) har vært svært lite, sammenliknet med tilsvarende perioder historisk. I figuren nedenfor har vi vist avkastningen og det største sammenhengende verdifallet i Dow Jones-indeksen i perioden mellom valgdagen og innsettelsen av nyvalgte presidenter i USA.

 

 

Høye forventninger til nye redningspakker

Med et demokratisk flertall i Kongressen er det høye forventninger til nye redningspakker fra myndighetene. Tidligere i januar i år lanserte Biden et programforslag om ytterligere 1900 milliarder dollar for å stimulere økonomien. Denne nye redningspakken vil om den vedtas komme i tillegg til pakken på 900 milliarder dollar fra desember. Redningspakker og bedre vaksinering har gitt investorene troen på at de økonomiske utsiktene og selskapenes inntjening vil bedre seg ytterligere.