Høy likviditet lover godt for starten av 2021

Skrevet av Fredrik Sjetne

I kjølvannet av koronakrisen har alle verdens sentralbanker trykket på gassen med pengepolitiske lettelser. Strømmen av penger har vært til god støtte for aksjemarkedene i år, og er en positiv faktor på vei inn i 2021.

Vi har tidligere skrevet om hvordan pengepolitikk, i kombinasjon med finanspolitikken, har vært en viktig faktor for å forstå markedene i år. En utstrakt bruk av stimulerende pengepolitikk har sørget for mye likviditet i systemet. Med likviditet mener vi her sammenhengen mellom veksten i den brede pengemengden (M2) og økonomien.

Den blå linjen i figuren viser årsveksten i pengemengden fratrukket årsveksten i industriproduksjonen. Årsveksten i pengemengden (M2) representerer veksten i penger tilgjengelig til forbruk. Veksten i industriproduksjonen – det vil si det som vi produserer med tilgjengelige penger – er brukt som en indikator på den økonomiske veksten.

Største overskuddslikviditet i historien

Når veksten i pengemengden overstiger årsveksten i økonomien indikerer den blå linjen «overskuddslikviditet». Mye av overskuddslikviditeten vil etter hvert strømme inn i finansmarkedene. Hvis den økonomiske veksten overstiger veksten i pengemengden, vil den raskt voksende økonomien trekke likviditeten bort fra finansielle aktiva – det vil si hvor tilgjengelige penger ville bli ledet til økonomien og legge et negativt press på blant annet aksje- og rentemarkedet.

I figuren kan vi se den største overskuddslikviditeten i historien etter koronaviruspandemien, noe som har støttet aksjemarkedene. Veksten i likviditet har avtatt noe de siste månedene, men forblir en positiv faktor for finansielle aktiva på vei inn i 2021.