Hvilke land gjorde det best i 2020?

Skrevet av Fredrik Sjetne

Det danske aksjemarkedet gjorde det best i 2020.

Kalenderåret 2020 ble et godt år for globale aksjer, hvor blant annet verdensindeksen MSCI All Country (ACWI) steg 13,7 prosent målt i norske kroner. Men bak de solide tallene finner vi store regionale forskjeller. Det danske aksjemarkedet var den soleklare vinneren i fjor. 

I figuren under har vi illustrert forholdet mellom risiko (kursvariasjon) og avkastning i verdensindeksen og markedene som inngår i indeksen for året 2020.

 

De lyseblå prikkene representerer de 50 enkeltmarkedene i ACWI-indeksen (trykk på prikkene for å se hvilken prikk som representerer hvilket land), og den mørkeblå prikken representerer verdensindeksen . Risiko (kursvariasjon) er på den vannrette aksen, mens den loddrette aksen angir avkastning. Jo lengre nordvest i figuren de ulike landene befinner seg, desto bedre er forholdet mellom risiko og avkastning.

Danmark var det enkeltmarkedet som leverte høyest risikojustert avkastning i 2020, ledet an av den fornybare energisektoren. På motsatt side finner vi det britiske aksjemarkedet. Storbritannia var blant de svakeste enkeltmarkedene i fjor, med relativt stor finanssektor og teknologisektor.

Verdensindeksen leverte god risikojustert avkastning

Vi ser at verdensindeksen (mørkeblå prikk) kommer relativt godt ut sammenlignet med alle enkeltlandene. Som vi ser var avkastningen i verdensindeksen midt på treet sammenliknet med enkeltmarkedene, men til gjengjeld var risikoen langt lavere enn i de fleste enkeltmarkedene. Kun 8 av 50 land opplevde bedre risikojustert avkastning (forholdet mellom avkastning og risiko) enn verdensindeksen.

I risikospredning ligger innsikten om at fremtiden er usikker. Fordi man ikke vet sikkert hvilken aksje eller markeder som vil gjøre det best i fremtiden, kjøper man en bred kurv av investeringer i stedet for å kanalisere alle pengene i en investering. Når man kjøper bredt og tar konsekvensen av at man ikke kjenner fremtidige vinnere er man garantert å få med både vinnere og tapere når man følger prinsippet om risikospredning. For øvrig er du garantert å få med deg vinnerne gjennom spredning av risiko.