Hvordan prater vi med barn om finansielle kriser?

Skrevet av Formue

Det har ikke unngått mange ører at verden denne våren har gått inn i krise som har rystet den globale økonomien og forverret mange menneskers privatøkonomi. Bør man være åpen med barn om hva som skjer? Og hvordan gjør man det best? En nylig publisert studie viser at det er flere fordeler med å ikke sminke verden vi lever i overfor barna.

En forelders naturlige instinkt er å beskytte sine barn. Men hva skjer med mors- eller farsinstinktet når en krise som Covid-19 griper tak i alle verdens hjørner? Vi gjør trolig alt i vår makt for å beskytte dem fra å bli smittet, men også emosjonelt for å redusere uro og engstelse.

Kan vi gjøre barna bedre forbredt

Men skal vi filtrere når vi snakker med våre barn? Og hvor tykt bør i så fall dette filteret være? Sommerferier som er avlyst. Besøk hos besteforeldre som ikke har vært mulig, samt stadig flere med ansiktsmasker i gatene, gjør at det er stor sannsynlighet for at barn blir urolige.

Og det store spørsmålet er: Skal vi prate åpent om krisens finansielle konsekvenser eller kommer det til å uroe mer enn det hjelper? Med tanke på at konjunktursvingninger kommer med jevne mellomrom, vil våre barn med stor sannsynlighet oppleve en konjunkturkurve som peker nedover når de selv er voksne. Kanskje kan åpenhet i den gjeldende pandemien gjøre våre barn bedre forberedt på fremtiden.

Åpenhet har positiv effekt

En studie publisert av Personal Capital, viser at det kan ha en positiv effekt på barn når foreldre tør å prate om baksiden av den lyse finansielle siden. Studien viser at barn med foreldre, som pratet om med dem om finansielle kriser eller resesjoner, hadde større sannsynlighet for å befinne seg i en god finansiell situasjon i voksen alder (72 prosent), enn barn med foreldre som ikke snakket med dem (65 prosent). Bare 40 prosent av dem som svarte på studien, mente at deres foreldre snakket med dem om finansielle kriser og resesjoner.

Ha en sikkerhetsbuffer

Kanskje dreier den viktigste delen av dialogen seg om betydningen av å ha en sikkerhetsbuffer. Oppsparte midler som kan anvendes for uforutsette hendelser gir en økonomiske trygghet. Det har også en tydelig kobling til vår helse. Finansielle kriser eller resesjoner, som den store depresjonen, vår egen bankkrise på begynnelsen av 90-tallet, finanskrisen i 2008 og nå Covid-19 er alle prakt-eksempler på hvor viktig det er å ha en sikkerhetsbuffer. Snakk med dine barn om hva en sikkerhetsbuffer er, og hvorfor det å ha oppsparte midler som dekker utgifter i minst tre måneder er viktig. Snakk også om hva som skjer når noen mister jobben, og hvorfor det er godt å ha finansielle reserver i en slik situasjon.

Å belyse et «katastrofescenario» tidlig, øker sannsynligheten for at ditt barn kommer til å ha en sikkerhetsbuffer i voksen alder. 62 prosent av studiens respondenter som hadde foreldre som ikke pratet om kriser, hadde selv en sikkerhetsbuffer i voksen alder. Blant dem som hadde hatt foreldre som snakket åpent om konjunktursvingninger, hadde 72 prosent lagt til side finansielle reserver for regnværsdager.

Tydelig kopling til fremtidige gjeldsnivåer

I foreldrerollen gjelder det å gå foran med et godt eksempel. Jo mer ansvarsfull og bevisst konsument foreldrene er, jo mer sannsynlig er det at deres barn viderefører denne væremåten. Over halvparten av studiens respondenter som hadde foreldre som kun brukte penger når de hadde råd, var gjeldfrie i voksen alder. Tilsvarende var bare 42 prosent av dem som hadde hatt foreldre som hadde brukt mer enn de hadde råd til, gjeldfrie selv.

Å vise at man forbruker med forsiktighet i tider med økt økonomisk usikkerhet kan spre gode ringer i vannet.

Barn har bedre oversikt enn hva vi tror

«Små gryter har også ører», heter et godt, norsk ordtak. Ikke glem at barn er kloke individer som forstår og oppfatter mer enn det vi tror. De får nesten alltid med seg når det er noe som skjer som endrer det som er normalt. Snakk med dem, i stedet for å la deres fantasi løpe fritt. Forsøk å være åpen og positiv, til tross for at du kanskje selv kjenner på usikkerhet, uro og en følelse av å ikke vite hva som skjer. Snakk med dem om hva du gjør for å sikre økonomien og føle trygghet. Det trenger ikke være komplisert. Forsøk å invitere til en dialog, der de kan spørre deg om hva som helst. Åpenhet kan skape en bedre finansiell trygghet for dine barn.

Ønsker du en prat med en av våre rådgivere om hvordan du kan organisere din formue slik at du har en trygghet for at du kan leve de livet du ønsker uansett? Ta kontakt her så hjelper vi deg gjerne.