Investeringsåret 2022 – et år for historiebøkene

Skrevet av Niclas Hiller

Formues investeringsdirektør har over 30 års erfaring fra finansbransjen. Her oppsummerer han hovedlinjene for 2022 og deler sine tanker om fremtiden.

I 2022 tok en lengre periode preget av god avkastning brått slutt.  Gjennom fjoråret sprakk bobler innenfor blant annet teknologi, oppstartsselskaper og kryptovaluta. Nok en gang fikk vi bevist at holdbarhetsdatoen til uttrykket «This time is different» alltid er begrenset. Sist det ble hyppig brukt var før finanskrisen kom i 2008. Historien har gitt oss flere eksempler på at høy verdsettelse av verdipapirer ofte bidrar til neste nedtur.

Lånt avkastning fra fremtiden

De tre foregående årene har jeg snakket om at vi må forvente lavere fremtidig avkastning. For perioder med unormalt høy avkastning, låner i prinsippet avkastning fra fremtiden. I sterke oppgangsperioder er det derfor viktig å være bevisst på at man ikke tar mer risiko enn man evner å bære når kursene faller, en balansegang mange stiftet bekjentskap med i 2022. Utfordrende markedsforhold minner oss samtidig om at et forventet avkastningsnivå over tid ikke serveres jevnt fordelt, men normalt blir et gjennomsnitt av flere svært gode år, blandet med noen ganske dårlige.

Last ned vår oversikt Investeringsåret 2022 her

I 2022 så vi en overgang fra deflasjonsfrykt til en historisk inflasjonsbølge.

Fra deflasjonsfrykt til inflasjonsbølge

Den kraftige helomvendingen i rentenivået var den utløsende faktoren for fjorårets uroligheter. Dette ble igjen forsterket av overgangen fra deflasjonsfrykt til en historisk inflasjonsbølge, fremkalt blant annet av en ekstraordinært stimulerende penge- og finanspolitikk. Og som om det ikke var nok kom krigen til Europa da Russland invaderte Ukraina. 2022 kommer til å bli skrevet om i fremtidens økonomiske lærebøker. Det er tross alt førti år siden vi opplevde noe sammenlignbart med hensyn til omfang og hastighet på renteøkningene.

Sentralbanker og politikere har lenge vært klar over at ekstreme stimulanser medfører fare for bobler i finansmarkedene. Men lenge anså de at deflasjon var en større risiko, og valgte å overkompensere via rentekutt, pengetrykking og en ekspansiv finanspolitikk. Dessverre er slike tiltak ingen eksakt vitenskap, og det er alltid en mulighet for både over- og undermedisinering av økonomien.

En lysere fremtid selv om usikkerheten råder

Jeg mener fremtiden likevel ser lysere ut. I hovedsak fordi potensialet for god, langsiktig avkastning har økt. Årets kursfall har gjort flere investeringskategorier mer attraktive, og jeg mener vi kan forvente god avkastning i løpet av de neste fem til ti årene. Vi må riktignok ikke glemme utfordringene verden står overfor, som klima- og energiomstilling, krig, geopolitiske utfordringer og økende polarisering. Usikkerhet knyttet til faktorer som disse er samtidig noen av forutsetningene for meravkastning over tid. Uten en viss sannsynlighet for at ting kan gå galt, kan vi heller ikke forvente å få kompensasjon i form av risikopremier og mer-avkastning.

Løft blikket og hold deg til planen

Oppskriften på gode forvaltningsresultater over tid er enkel, men likevel krevende. Det er et paradoks at vi misliker usikkerhet så sterkt, og ofte sliter med å løfte blikket i turbulente perioder. Verdien av god forvaltning og rådgivning er stor i utfordrende tider. En grundig plan for forvaltning av formuen, god behovskartlegging og en gjennomarbeidet investeringsstrategi er noen av de viktigste komponentene for å hjelpe oss gjennom urolige tider.

Jeg takker for tilliten i et krevende år. Erfaringene har økt vår tiltro til at Formue sin langsiktige investeringsfilosofi er den riktige også for årene som kommer.

Last ned vår oversikt Investeringsåret 2022 her

Niclas Hiller CIO, Investeringsdirektør i Formue

Niclas Hiller har en svært lang erfaring i finans- og investeringsbransjen, og har ansvar for å redusere bekymringene for formuen til våre kunder ved å bygge solide porteføljer.

Kontakt oss