Japans feilslåtte “Abenomics”

Skrevet av Fredrik Sjetne

Shinzõ Abe, Japans lengstsittende statsminister, annonserte i slutten av august sin avgang. Abe ble kjent for sin økonomiske politikk som fikk navnet «Abenomics». Denne skulle gjenopplive verdens tredje største økonomi etter to tiår med stagnering og periodisk deflasjon. Det gikk ikke helt etter planen.

Da Shinzõ Abe kom til makten i 2012 startet myndighetene flere finanspolitiske tiltak, mens den japanske sentralbanken (Bank of Japan) hevet inflasjonsmålet fra 1 til 2 prosent. Banken økte også støttekjøpene av verdipapirer. Tiltakene var derfor en del av en større, samlet plan for å løfte den japanske økonomien ut de foregående «tapte tiårene».

I figuren har vi illustrert utviklingen i den japanske konsumprisindeksen (blå linje) fra 1980 frem til i dag. Den heltrukne svarte linjen viser inflasjonsmålet til sentralbanken, mens det gråskraverte feltet markerer perioden med «Abenomics».

Mislykket plan

Den koordinerte stimulerende penge- og finanspolitikken bidro nesten umiddelbart til å skape en moderat økende inflasjon. Fra 2013 til 2014 steg årsveksten i konsumprisene fra -0,9 prosent til 3,6 prosent. Veksten i konsumprisene steg i en kort periode raskere enn inflasjonsmålet, men effekten avtok raskt, og allerede i september 2015 var årsveksten igjen nær null . Siden den gang har inflasjonen ligget godt under målet.

Japans forsøk på å løfte inflasjonen på denne måten mislyktes av flere grunner. For det første kom tiltakene sent, da inflasjonen i Japan hadde ligget fast rundt null helt siden 1995. Gjennom denne lange perioden falt folkets inflasjonsforventninger til bunns. For det andre var de finanspolitiske tiltakene små (mindre enn 1 prosent av BNP) i begynnelsen. Videre kom de første innstrammende tiltakene tilbake allerede i 2014, da myndighetene økte merverdiavgiften. Inflasjonen falt gradvis tilbake mot null som et resultat av dette.

Viktig med raske og effektive tiltak

I august annonserte den amerikanske sentralbanken Federal Reserve en ny strategi for blant annet å løfte inflasjonen opp mot og over inflasjonsmålet. Japans erfaringer betyr ikke nødvendigvis at USA og Federal Reserve ikke vil klare å løfte inflasjonen opp til målet. Erfaringene fra Japan viser derimot hvor viktig det kan være å stimulere raskt og aggressivt gjennom koordinert bruk av både penge- og finanspolitikken, og dersom man får til en økning, at man er villig til å la inflasjonen overstige målet i en periode.