Comeback for verdiaksjer?

Skrevet av Fredrik Sjetne

I starten av forrige uke kom lenge etterlengtede vaksinenyheter i kampen mot koronaviruspandemien. Håpet om en snarlig vaksine bidro til at vekstaksjer falt kraftig relativt til verdiaksjer. 

Mens smittetilfellene forverrer seg globalt annonserte legemiddelselskapet Pfizer oppsiktsvekkende gode forsøksresultater i vaksinesamarbeidet med BioNTech. Vaksinenyheten fikk en umiddelbar positiv respons og aksjemarkedene over store deler av verden steg kraftig. Optimismen bidro til at de hardt rammede verdiaksjene ble mandagens vinnere. Vekstaksjer og «bli-hjemme»-selskaper, som har steget kraftig gjennom store deler av pandemien, ble mandagens tapere.

Kraftigste rotasjon siden 1990

I figuren har vi illustrert det relative styrkeforholdet mellom store amerikanske vekstaksjer (Russel 1000 Growth-indeks) og verdiaksjer (Russel 1000 Value-indeks) fra 1991 og frem til i dag. Verdiaksjer er aksjer i selskaper hvor for eksempel markedsverdien er lav i forhold til bokført verdi av egenkapitalen; med andre ord lav pris i forhold til fundamentale tallstørrelser som resultat, omsetning, kontantstrøm, bokførte verdier og så videre. Vekstaksjer er til sammenlikning et motstykke, det vil si aksjer med høy pris i forhold til slike fundamentale tallstørrelser.

Forrige ukes vaksinenyhet bidro til at vekstaksjer falt, og svært kraftig relativt til verdiaksjer. Det relative styrkeforholdet mellom vekst og verdi falt 5,3 prosent i et håp om at vi snart kan vende tilbake til en normalsituasjon. Det er den kraftigste daglige rotasjonen fra vekst- til verdiaksjer siden tidlig på 1990-tallet. Til tross for en svak uke har vekstaksjer lagt bak seg en forrykende utvikling hittil i år. Store amerikanske vekstaksjer har steget nesten 30 prosent. Til sammenlikning har de store amerikanske verdiaksjer falt nesten tre prosent hittil i år.

Comeback for verdiaksjer?

Mange har ventet på et langvarig skift fra vekst- til verdiaksjer, men om forrige ukes nyheter markerte startskuddet er mer usikkert. Verdiaksjer har vært relativt svakere enn vekstaksjer i over ett tiår, og siden juli 2006 har vekstaksjer gitt en meravkastning ut over verdiaksjer på seks prosent i året.