Arealbehovet til fysiske butikker reduseres

Skrevet av Formue

Siden 2010 har vi vært vitne til en endring i konsumentenes handelsmønstre. Internetthandelen har tiltatt i omfang på bekostning av tradisjonell handel over disk.

I figuren under vises utviklingen av internetthandel og tradisjonell handel de siste 10 årene. Her fremkommer det at internetthandelen har økt med 740 prosent, mens tradisjonell handel kun har vokst med 30 prosent i samme periode.

Til tross for en kraftig vekst i internetthandelen utgjør denne fortsatt kun 17 prosent av det totale handelsvolumet globalt, men dette varierer til dels betydelig på tvers av land og regioner. I USA og Asia for eksempel, utgjør internetthandelen henholdsvis 22 prosent og 21 prosent, mens den i Norge og Sverige utgjør kun 11 prosent og 13 prosent.

Sannsynligvis vil internetthandelen fortsette å spise markedsandeler fra enkelte handelsaktører, men butikkhandelen forventes ikke å dø ut likevel. Derimot forventer vi at de mest internettsensitive handelsaktørene gjennom økt kreativitet og et søkelys rettet mot aktiviteter, produktopplæring, showroom og opplevelser vil styrke fottrafikken til sentrale handelsdestinasjoner på sikt. I mellomtiden vil flere handelsaktører se behov for lavere areal, og aktører vil slite med konsumentenes endrede handelsvaner.

Kontakt oss