Kriser er en del av naturens gang

Skrevet av Formue

Krisen er et faktum. Kriser er imidlertid en del av naturens gang. Derfor retter vi fokus mot historiske kriser i et aksjeperspektiv.

Gjennom historien har verden vært gjennom flere kriser. I figuren har vi vist utviklingen i amerikanske aksjer representert av Dow Jones-indeksen fra 1985 og frem til i dag. Langs aksjemarkedsgrafen har vi plassert relevante kriser og hendelser som har rystet investorene i samme tidsperiode. For eksempel børskrakket i 1987, finanskrisen i 2008 og den kinesiske markedsuroen i 2015.

Til tross for økonomiske redningspakker og strenge tiltak er utfallet av virusutbruddet uviss for verdensøkonomien. Men figuren er en påminner om at aksjemarkedet erfaringsvis alltid har kommet tilbake etter kriser. Det er vanskelig å spå når krisen og aksjefallet endelig er over, men også denne krisen vil gå over til slutt.