Ledende forvaltere vil ha råd fra Formuesforvaltning

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Ledende europeiske private equity- og eiendomsaktører vil ha Formuesforvaltning rundt bordet når de skal søke råd fra sine investorer.

Det er kamp om plassene når ledende private equity (PE)-og eiendomsforvaltere skal velge ut hvilke investorer som får sitte i sine ulike fonds rådgivende komiteer, på engelsk kalt advisory boards eller advisory commitees. Plassene er ettertraktet fordi man som investor kommer mye nærmere informasjonsstrømmen rundt hvilke investeringer fondene gjør og hvordan porteføljeselskapene og eiendomsprosjektene i fondene utvikler seg.

  • Advisory Boards (eller rådgivende komiteer) er en enhet som gir ikke-bindende strategiske råd til ledelsen av et selskap, organisasjon eller grunnlag.
  • Private equity (PE) er investeringer i unoterte (privateide) selskap, utført av en spesialisert forvalter på vegne av en mindre gruppe større investorer.
  • AP-fondene (eg. de almenne pensjonsfondene) er offentlige pensjonsfond som har eksistert i Sverige siden 1960-tallet.

Formuesforvaltning har i løpet av det siste tiåret bygget opp høy kompetanse på investeringer i det unoterte markedet. Den har etter hvert blitt så anerkjent i markedet, at vi nå har blitt tatt inn i et tyvetalls ulike rådgivende komiteer hos dyktige PE- og eiendomsaktører.

Vi opplever at forvalterne vil ha oss med i sine komiteer fordi de ønsker vår stemme rundt bordet

Fredrik Lie-Nielsen, ansvarlig for alternative investeringer i Formuesforvaltning

– Vi opplever at forvalterne vil ha oss med i sine komiteer fordi de ønsker vår stemme rundt bordet. Vi har kompetanse til å sparre med forvalterne og utfordre dem rundt de tingene som virkelig teller. Enten det gjelder enkeltselskaper eller i hele porteføljen, sier Fredrik Lie-Nielsen. Lie-Nielsen er nestleder  i Formuesforvaltnings investeringsavdeling med daglig ansvar for alle langsiktige alternative investeringer, herunder private equity.

Bygger nettverk: Ansvarlig for PE- og eiendomsinvesteringer Fredrik Lie-Nielsen (t.v) og senior porteføljeforvalter Jan Nylund utenfor Formuesforvaltnings kontor i Mayfair i London.

Trangt nåløye

Når et fond reises, etableres det en rådgivende komite som normalt består av mellom fem og åtte representanter fra investorene i fondet. Ettersom hvert fond fort kan ha over 50 institusjonelle investorer sier det seg selv at det er et trangt nåløye å komme inn i komiteene. De to-tre største investorene får normalt automatisk plass rundt bordet dersom de ønsker det. Resten av plassene blir fylt opp av investorer forvalteren mener har noe å bidra med. Det er den siste kvoten Formuesforvaltning ofte kommer inn i.

– Det tror jeg skyldes at vi, kanskje oftere enn enkelte andre store institusjonelle investorer, sees på som en investor som har vårt fokus på de viktige driverne i verdiskapningen. Vi har et renommé for å være en kommersielt orientert investor, sier Lie-Nielsen.

Stor investor

Bjarne Lie, Managing Partner i Verdane

Formuesforvaltning har de siste 16 årene bygget opp en stor investeringsportefølje med ulike globale PE-fond og eiendomsfond.

– Totalt har vi, på våre kunders vegne, investert og forpliktet oss til å investere nesten 14 milliarder kroner til ulike miljøer som har er aktive i PE og eiendom. Dette er plasseringer vi omtaler som langsiktige alternative investeringer, sier Lie-Nielsen.

Rundt halvparten av midlene er plassert hos ledende  PE-selskaper som inkluderer blant annet Balderton, Synova, Forbion og Verdane. Av disse, sitter Formuesforvaltning i rådgivende komiteer hos Balderton, Verdane og Forbion, som alle tre er meget anerkjente PE-miljøer.

I disse PE-fondene er det mange investorer som ønsker en plass rundt bordet. Managing partner i Verdane, Bjarne Lie, mener dyktige investorer har mye å bidra med til fondsforvalterne.

De som sitter i komiteene har typisk lang og dyp PE-erfaring og de stiller smarte spørsmål som er til stor hjelp for oss

Bjarne Lie, managing partner Verdane

– Komiteene spiller en viktig rolle fordi de bidrar med et helikopter perspektiv og de er en viktig lyttepost for oss. De som sitter i komiteene har typisk lang og dyp PE-erfaring. De stiller gode spørsmål som er til stor hjelp for oss, sier Bjarne Lie.

Mange fordeler

Fredrik Lie-Nielsen har de siste fem årene vært basert i Formuesforvaltnings kontor i Mayfair i London. Nærheten til andre investorer og forvaltningsmiljøer er viktig, både for å kunne følge tett opp de som forvalter våre kunders penger og for å bygge nettverk. At Formuesforvaltning er ønsket i rådgivende komiter hos flere av de store forvaltermiljøene følger det mange fordeler med.

– Ved å delta der får vi tettere informasjonsflyt og mer tidsriktig informasjon fra fondene. Som vanlig investor, uten en plass i fondets rådgivende komite, mottar man informasjon fra fondet når ting allerede er bestemt. Som medlem av komiteene rådspørres vi om ting forvalteren har tenkt å gjøre. Vi kommer tettere på forvalteren, og får muligheten til å påvirke, sier Lie-Nielsen

Bygger et verdifullt nettverk

Ønsker råd fra Formuesforvaltning: Managing partner Bernard Liautaud i Balderton har tatt med Formuesforvaltning i ett av sine fonds rådgivende komiteer.

De rådgivende komiteene er også et møtepunkt mellom dyktige globale investorer. I Forbion sitter Formuesforvaltning sammen med blant annet representanter fra en ledende amerikansk stiftelse som er en meget anerkjent investor i helsesektoren. I andre komiteer møter vi representanter fra noen av AP-fondene i Sverige, samt flere av de mest kjente universitetsstiftelsene i USA.

– Når du over en lang periode er med i 13-14 ulike komiteer der man sitter sammen med mellom fem og åtte andre store profesjonelle investorer, kan du over tid bygge et investornettverk med flere titalls store profesjonelle institusjoner, sier Lie-Nielsen.

– Avhengig av hvor aktiv du er, kan du bruke dette nettverket til blant annet å få gjennomtenkt informasjon om fond som vi vurderer. Jeg jobber også aktivt med å introdusere folk for mitt nettverk og bringe folk sammen, sier Lie Nielsen.

Det er ikke bare i private equity-fond at Formuesforvaltning har kommet i denne posisjonen. Også innenfor eiendom har vi fått plass rundt bordet hos mange dyktige forvaltere. Formuesforvaltning har enten styreplass, bisitter-rolle i styret eller plass i rådgivende komite i 13 ulike eiendomsfond vi har investert i.

Det vi merker mer og mer er at forvaltere, andre investorer og enkelte andre sentrale aktører i bransjen i økende grad tar kontakt med oss

Fredrik Lie-Nielsen, ansvarlig for alternative investeringer i Formuesforvaltning

– Det vi merker mer og mer er at forvaltere, andre investorer og enkelte andre sentrale aktører i bransjen i økende grad tar kontakt med oss, sier Lie-Nielsen.

Bra for forvalterseleksjonen

Godt nettverk er gull verdt for Lie-Nielsen og hans team. Hvert år vurderer de rundt 200 nye PE- og eiendomsfond som kan være aktuelle for våre kunders penger. Av disse gjøres det en større due diligence på rundt 12-15 fond. I et normalår plasseres det penger i 10 til 12 nye fond.

– Ved å ha et stort nettverk kan vi etter hvert også komme i en posisjon der vi kan vurdere å være ankerinvestor når spennende profiler fra etablerte miljøer, starter nye selskaper og setter opp nye fond. Som ankerinvestor i et fond kan man forhandle frem bedre betingelser som du ellers ikke oppnår, sier Lie-Nielsen.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]

 

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.