Lederpensjon/supplerende pensjoner

Skrevet av Formue

For slike pensjoner er det stor avtalefrihet, noe som både innebærer muligheter og utfordringer. Samtidig ser vi at mange avtaler om supplerende pensjon er dårlig tilpasset dagens pensjonsregler. Ofte er avtaleteksten i seg selv mangelfull, og gir grunnlag for ulike fortolkninger av hvilke pensjonsvilkår og- betingelser som faktisk skal gjelde. Hvis du har en slik avtale om særskilt pensjon er vårt råd derfor at du i god tid før pensjon blir aktuell går nøye gjennom denne for å avklare eventuelle uklarheter. Det samme gjelder dersom din bedrift har slike pensjonsavtaler for enkeltpersoner eller grupper av ansatte.

Supplerende pensjon kan i en del tilfeller også være aktuelle i forbindelse med et generasjonsskifte i bedriften. Det nye forslaget til økt utbytteskatt innebærer at det for flere kan være grunn til å vurdere pensjon som et alternativ til andre modeller.

Se webinaret her

 

Kontakt oss