Ligger bunnen bak oss?

Skrevet av Fredrik Sjetne

Resultatsesongen for andre kvartal er snart ferdig. Vi visste at mange selskaper ville vise begredelige resultater i andre kvartal  som følge av Covid-19, men gikk det bedre enn ventet?

Ukens figur er en gjenganger og har vært vist flere ganger, sist i uke 21 i år. I figuren sammenlikner vi faktisk resultatvekst i amerikanske selskaper med aksjeanalytikernes forventninger for resultatveksten fremover. Den blå linjen viser faktisk resultatvekst i medianselskapet i S&P 500-indeksen. Den svarte linjen viser hva aksjeanalytikerne tror veksten vil bli kommende tolvmånedersperiode.

For andre kvartal, etter at 456 av 500 selskaper nå har levert kvartalstall, falt resultatet i medianselskapet i S&P 500-indeksen med nesten fem prosent. Det betyr at halvparten av selskapenes inntjening falt mindre enn fem prosent, mens den andre halvdelen av selskapenes resultat falt mer enn fem prosent siden i fjor. Vi må tilbake til finanskrisen i 2008-2009 for å finne en periode hvor resultatveksten har falt mer enn andre kvartal i år.

Selv om resultatene har vært begredelig lesning, så har likevel majoriteten av selskapene overrasket på den positive siden. Av de selskapene som har levert inn kvartalstall har 84 prosent vist bedre tall enn det analytikerne forventet, mens kun 15 prosent av selskapene har rapportert dårligere tall enn ventet på forhånd.