Må økonomisk vekst kun være materiell vekst?

Skrevet av Erling Røed Larsen

Miljøforkjempere ønsker å stanse økonomisk vekst, men det er ikke riktig mål. Målet er å vri veksten. Vekst gir oss velferd, vi må bare velge hvordan.

Økonomifaget konfronteres ofte med at økonomisk vekst er uheldig fordi vi ikke kan ha mer materiell vekst. Det siste kan være riktig, men det første er feil.

Til å leve med?

Ta et eksempel. I sommer brukte professor Thomas Hylland Eriksen disse ivrige ordene i Morgenbladet (27. juli): «Frigjøringen fra det selvdestruktive, overopphetede, nyliberalistiske forbrukersamfunnet …»

Senere pekte han mot Bolivia som et sted der det fantes positive spirer som satte «livskvalitet, nære relasjoner og økologisk ansvarlighet foran konvensjonelle ideer om vekst og fremskritt. Til forskjell fra vår destruktive vekstideologi, er den faktisk til å leve med også.»

Er den det – altså til å leve med?

Et raskt søk på databasen Wolfram Alpha viser at mens forventet levealder i Norge er på 82,5 år, er den i Bolivia er 69,1 år. La meg nevne at min mor er 72 år.

Slår du opp på dødelighet blant nyfødte, ser vi at frekvensen er 4,5 % i Bolivia, noe som er ti ganger høyere enn i Norge, der den er 0,36 % (2009). Jeg kjenner foreldre som bryr seg om disse tallene.

Men kanskje forskjellene mellom rik og fattig er bedre i Bolivia? Overhodet ikke. Gini-indeksen, et mål for inntektsulikhet, er på 0,45 i Bolivia og kun 0,28 i Norge. I USA er den på 0,42. Bolivia er rett og slett et samfunn med en herskerelite. Kanskje var ikke tanken hele Bolivia, men noen i Bolivia. Vel, det er noen i Vesten som lever økologisk og.

Gucci-vesker og flyreiser

Norges høye levealder og lave barnedødelighet har ikke skjedd på tross av økonomisk vekst, men på grunn av den.

Til tross for forestillingen om at vekst dreier seg om økninger i Gucci-vesker, dieselbiler og flyreiser, er historien om økonomisk vekst en velferdshistorie.

Moderne medisin kan bremse og kurere sykdommer som folk døde av bare for få år siden. Ny kunnskap gir nyvinninger som gjør livet enklere og rikere. Byrdene blir færre, og tid frigjøres til å nyte tilværelsen. Og disse fremskrittene er skapt av økonomisk vekst. Ja, ikke bare det. Det er slik økonomisk vekst viser seg. For når ny kunnskap blir vunnet og nye oppfinnelser kommer til, vil de inngå i veksten.

Imidlertid er vekst skummelt om det utelukkende innebærer vekst i haugen av varer, plast i havet og utslipp til atmosfæren. Men vekst fører ikke med nødvendighet til dette.

Riktignok er det en sammenheng mellom visse økonomiske aktiviteter og miljøforringelse, men da må jo målet være å endre nettopp de aktivitetene, ikke stanse all vekst. 

Det er jo ellers uhensiktsmessig å ha et brannsikringsanlegg som knuser huset for å hindre brann.

Ikke stoppe, men vri veksten

Kunnskap inngår i vekstregnskapet, og det er her håpet ligger. Kunnskap veier ikke noe, ødelegger ikke noe og undertrykker ingen.

Vi kan hjelpe miljøbevegelsen med å peke på at selv om mange typer materiell vekst kan være uheldig, er økonomisk vekst mer.

Poenget er ikke å stoppe veksten, men å vri den.

Og når barna får lungebetennelse, er foreldre i dag jammen glade for at det har vært økonomisk vekst. Det finnes grunner til å late som noe annet. Men de er dårlige.


Få innsikten rett i innboksen

Få inspirasjon, kunnskap og hold deg oppdatert. Registrer deg for informasjon på e-post i dag! Vi sender deg kun informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg, og du kan melde deg av når som helst.


Jeg ønsker å motta nyheter og relevant informasjon fra Formue. Jeg kan når som helst endre eller fjerne mine preferanser. Les mer om hvordan vi håndterer personopplysninger i Formue.

Input the campaign name that submitters should be added to.