Månedens forvalter: Accord Group Holdings

Skrevet av Formue

Hver måned presenterer vi en forvalter Formues kunder er investert med. Denne månedens forvalter er eiendoms – og rådgivningsselskapet Accord Group Holdings, der Formues kunder er investert i Accord Catalyst Fond.

1. Hvem er forvalteren?

Accord er et eiendoms- og rådgivningsselskap etablert i 2013 av tre partnere. Disse tre har tidligere grunnlagt et forvaltningsselskap som ble solgt til det australske Macquarie Group i 2010. Accord er ikke en tradisjonell eiendomsforvalter som kjøper en og en eiendom og bygger en portefølje. Accord identifiserer forvaltere som gjerne er litt mer nisjepregede. De kan godt ha holdt på lenge, men trenger partnere til å vokse videre. I tillegg til å investere med slike eiendomsaktører, bistår Accord med aktiv rådgivning rundt strategi, operasjonell drift og videre kapitalinnhenting. De har gjennomført 53 transaksjoner og reist ca. USD 30,1 milliarder gjennom 70 mandater. Selskapet har kontorer i San Fransisco, Chicago, London og Seoul. Totalt har de pr. i dag over USD 150 millioner diskresjonær kapital som investeres i skreddersydde løsninger for strategisk finansielle partnere. Selskapet er uavhengig og 100 prosent eid av partnerne. Formue er investert i Accord Catalyst Fond gjennom årgangsløsningen Real Estate 2022. Fondet er tidlig investor i ulike eiendomsfond og Joint-Ventures innen lager/logistikk og boligutleie i USA og Europa. Formue Real Estate 2022 har forpliktet GBP 15 millioner i Accord Catalyst Fond. Fondet vil utgjøre ca. 10 prosent av eksponeringen i Real Esatet 2022.

2. Hva er de viktigste kjennetegnene ved forvaltningsmiljøet og hvorfor valgte Formue å investere der?

Formue ble kjent med Accord i 2014. Da hjalp de Sirius Capital Partners i Finland med å sette opp Sirius Fund I og senere Sirius Fund II. Disse fondene bygget opp en portefølje med dagligvarebutikker i Finland. Formues kunder var investert i begge Sirius-fondene gjennom årgangsløsningene Real Estate 2014 og Real Estate 2015. Eiendommene i Sirius Fund I og Sirius Fund II ble børsnotert i Stockholm under navnet Cibus Capital i 2020, noe som gav investorene en avkastning på henholdsvis 1,8x og 2,1x egenkapitalmultippel. Accord hjalp til med å få satt opp fondene profesjonelt med AIFM (Alternative Investment Fund Manager) struktur, samt bistod med å få inn investorer. Da Accord satte opp et fond med en strategi hvor de ville investere med ulike eiendomsaktører i USA og Europa innen sektorene lager/logistikk og utleieboliger, passet det godt i forhold til ønsket eksponering i vår investeringsløsning i 2022. 

3. Hvordan er fondet posisjonert for tiden som kommer og kan en eller flere enkeltposisjoner trekkes frem som eksempel på noe de har spesielt tro på?

Accord Catalyst Fund («ACF») har som strategi å finansiere tidlig-kapital, i form av egenkapital eller gjeld til utvalgte eiendomsfond og joint-ventures og lignende innen lager/logistikk og ulike bo-segmenter i USA og Europa. Ved å være en tidlig investor eller co-investor mottar fondet en andel av underliggende forvalteres forvaltnings- og suksesshonorarer eller preferanse kapital, noe som reduserer nedsiden i investeringene. Lager/logistikk og boliginvesteringer er områder Formue mener har et interessant potensial og derfor er det gunstig å være posisjonert i disse markedene. 

Eksempelvis er fondet investert i prosjekt Spark som er forward kjøp av 92 leiligheter i det nye Prospect Place and Battersea Roof Garden som ligger ved det ikoniske Battersea Power Station i London. Fondet vil sammen med fondsforvalteren MGT Investment Management eie 5 prosent av prosjektet, mens resten er eid av Oaktree Capital Management. Utvikleren av hele prosjektet garanterer for minimum 5 prosent leie de første fire årene og 3 prosent det femte året. Det ble i tillegg oppnådd en god rabatt på kjøpsprisen. Samlet er det derfor en redusert nedsiderisiko i prosjektet.   

Kontakt oss