Formuesforvalting Markedsbrev

Markedsbrev april 2018

Økt usikkerhet

Verdens aksjemarkeder falt i mars som følge av økt usikkerhet.

De aller sikreste obligasjonene økte noe i verdi, mens høyrenteobligasjoner ga negativ avkastning i forrige måned.

Både aksjer og renter har nå lagt bak seg en periode på omtrent ett år uten nevneverdig avkastning.

Hele markedsbrevet kan du laste ned her.

Trym Riksen

Leder av strategisk og taktisk allokering i Formuesforvaltning.