Markedsbrev april 2018

Skrevet av Formue

Økt usikkerhet

Verdens aksjemarkeder falt i mars som følge av økt usikkerhet.

De aller sikreste obligasjonene økte noe i verdi, mens høyrenteobligasjoner ga negativ avkastning i forrige måned.

Både aksjer og renter har nå lagt bak seg en periode på omtrent ett år uten nevneverdig avkastning.

Hele markedsbrevet kan du laste ned her.