Markedsbrev juli 2017

Skrevet av Formue

Signal om kjøligere tider

Momentum er robust og er for tiden den sterkeste driveren i markedene for risikofylte investeringer.

Signaler om lavere temperatur i økonomien legger en demper på den momentumbaserte entusiasmen.

Prisen på industrielle råvarer og renten i obligasjoner med lang løpetid har toppet ut.

Hele markedsbrevet for juli kan du laste ned her.