Markedsbrev mai 2017

Skrevet av Formue

Vårsprett i markedet

Momentum er sterkt i risikofylte investeringer og gamle kursrekorder står for fall.

Prisene på råvarer inkludert råolje har toppet ut.

Den norske kronen svekket seg 0,7 prosent mot en handelsvektet kurv av utenlandske valutaer.

Hele markedsbrevet for mai kan du laste ned her.