Markedsbrev mars 2018

Skrevet av Formue

Bare en liten korreksjon?

I februar falt verdens aksjemarkeder fem prosent på det meste målt i norske kroner, men innhentet senere en del av fallet.

Samtidig øker de globale rentene noe, som bidrar til svak avkastning i renteporteføljer.

Det gjenstår å se om markedsbevegelsene i februar bare var en liten korreksjon eller om de er begynnelsen på noe mer.

Hele markedsbrevet kan du laste ned her.