“Mind the gap”

Skrevet av Fredrik Sjetne

Det ligger i menneskets natur at vi liker å kjøpe mer aksjer når vi ser optimistisk på fremtiden, og selge når pessimismen melder seg. I forrige uke illustrerte vi verdien av å ha en langsiktig investeringshorisont, men dessverre står menneskers emosjonelle skift i veien for et godt forvaltningsresultat. Å få kontroll på følelsene i forvaltningen kan være lønnsomt.

Det amerikanske analyseselskapet Dalbar har samlet inn fondsinvestorers avkastningsresultater i over 30 år. Ved å sammenlikne investorenes oppnådde avkastning fra å eie fondene med den avkastningen markedet ga, har de dokumentert et gap mellom markeds- og investoravkastningen. I Formuesforvaltning har vi omtalt det å unngå eller å minimere dette gapet som «mind the gap».

Fem prosent lavere avkastning

I 30-årsperioden fra 1990 til 2019 var den årlige inflasjonsjusterte avkastningen i det amerikanske aksjemarkedet 7,6 prosent. Til sammenlikning var fondsinvestorenes realavkastning i samme periode bare 2,6 prosent årlig. Med andre ord var investorenes årlige avkastning nesten fem prosent lavere i gjennomsnitt.

Gapet oppstår fordi vi mennesker styres av følelser. Dalbar har identifisert et fåtall sentrale perioder som står for om lag 70 prosent av investorgapet. Fellesbetegnelsen for disse periodene er betydelige nedsalg blant fondsinvestorene som hadde mistet troen på aksjemarkedet etter ett større kursfall. Ved å selge seg ut på eller nær bunnen har fondsinvestorene gått glipp av mye av markedets påfølgende gjeninnhenting, og havnet på etterskudd. I 9 av 10 perioder har investorene allerede ett år etter slike fall kommet bedre ut ved å holde seg til den langsiktige strategien uten å foreta seg noe.

Adferd hindrer langsiktig god avkastning

Dalbar har studert det amerikanske markedet, men vi møter samme utfordringer her hjemme. I både Norge og Sverige har vi sett store nedsalg etter aksjemarkedskollapsen i mars. Etter at markedene hadde begynt å hente seg inn igjen i påfølgende måneder kom nettokjøpene tilbake.

Variasjoner i vår følelsesmessige tilstand gjør at atferd blir det største hinderet på veien mot langsiktig suksess i formuesforvaltningen. I Formuesforvaltning hjelper vi våre kunder til å bygge inn en rekke systematiske tiltak som motvirker følelsesmessige beslutninger.