Mulig trendskift i kronekursen

Skrevet av Fredrik Sjetne

Kronekursen har siden kollapsen i mars styrket seg betydelig mot både amerikansk dollar og euro. Men nå viser den underliggende trenden svakhetstegn etter at kronen har svekket seg i tre uker på rad.

Ukens figur viser utviklingen i amerikansk dollar (blå linje) og euro (grå linje) målt i norske kroner hittil i år. Fra slutten av mars til utgangen av august styrket den norske kronen seg med 25 prosent mot dollaren og 17 prosent mot euro. Når vi oppsummerer de første tre ukene av september ser vi at kronen har svekket seg med fire og tre prosent mot henholdsvis amerikanske dollar og euro.

 

 

Norges Bank har støttekjøpt for enorme beløp

Det er vanskelig å peke på én enkelt årsak, men gjennom våren og sommeren har Norges Bank kjøpt norske kroner for rekordhøye summer. Det hele toppet seg i juli da Norges Bank varslet at den ville selge utenlandsk valuta og kjøpe norske kroner for 2,5 milliarder pr. dag. Sentralbanken har støttekjøpt kronen for å holde kronekursen oppe i en periode der  myndighetene måtte ut med rekordhøye utbetalinger i krisetiltak som følge av koronaviruspandemien. I august og september er kjøpesummen trappet ned en halv milliard, fra 2,5 til 2 milliarder pr. dag. Reduserte kjøp innebærer redusert støtte for kronen. Isolert sett er kronekjøpene fortsatt på høye nivåer og taler for en videre kronestyrkelse. Men dersom krisetiltakene og behovet for kronekjøp reduseres, kan mye av støtten forsvinne, noe som igjen taler for en videre kronesvekkelse.

Urolig markeder gir svak krone

Valutaer i små åpne økonomier er ofte avhengige av den generelle økonomiske utviklingen i finansmarkedene. Får vi en ny periode med uroligheter i markedene blir kronen svakere og omvendt. Det er blant en av grunnene til at vi generelt ikke anbefaler å valutasikre aksjeporteføljen; kronen beskytter ofte positivt i utfordrende tider.