Positive signaler fra eurosonen

Skrevet av Formue

Veksten i verdensøkonomien har falt betydelig de siste årene, men eurosonen har begynt å marsjere i utakt med resten av verden. Utviklingen har potensial til å bli en stor, positiv overraskelse for mange.

Våren 2017 startet en bred og synkron oppbremsing i verdensøkonomien, en konjunkturutviklingen vi varslet om allerede sommeren samme år. Nylig nedjusterte Det internasjonale pengefondet IMF vekstprognosene for den globale økonomien fra 3,2 til tre prosent for 2019.

Sprik i bildet

Konjunkturbildet i eurosonen har historisk beveget seg sammen med resten av verden. Det viser konjunkturkronologiene fra det uavhengige analysebyrået Economic Cycle Research Institue. Men siden slutten av 2018 har eurosonen begynt å marsjere i utakt med resten av verdensøkonomien. Figuren viser andelen land med tiltakende økonomisk veksttakt i eurosonen (blå linje) og resten av verden (grå linje). Av de 22 landene som Economic Cycle Research Institute følger tett, er fem i eurosonen (Tyskland, Frankrike, Italia, Spania og Østerrike) og 17 fra resten av verden. Til sammen dekker disse 22 landene 80 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt, og gir god dekning på retningen til den økonomiske veksten globalt.

Historisk høyt gap

Aldri før i euroens levetid, har gapet mellom andelen land med tiltakende økonomisk vekst i eurosonen og resten av verden vært større enn det var i januar 2019. Observasjonen indikerer at mange kan bli positivt overrasket over konjunkturutviklingen i eurosonen fremover.

Del artikkel