Rekordhøyt salgsvolum for private equity

Skrevet av Formue

I fjor satt pandemien en stopper for salgsaktiviteten blant private equity-fond. I første kvartal 2021 har aktiviteten vært skyhøy, og i Europa ble det registrert salg av pe-eide selskaper for over 30 milliarder euro. Det er ny rekord!

Da pandemien inntraff markedet på slutten av første kvartal og inn mot andre kvartal i 2020 opplevde mange private equity-selskaper at flere avtaler om salg av porteføljeselskaper ble satt på vent. Nedgangen varte dog ikke så lenge, og i tredje kvartal ble det gjennomført transaksjoner til 168 milliarder dollar globalt, ifølge S&P Global Market Intelligence. Det var en økning på 90 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Transaksjonsvolumet steg i takt med det høye antallet børsnoteringer, som har fortsatt inn mot 2021. I første kvartal ble det utført 875 børsnoteringer der selskaper har hentet inn én million dollar eller mer i forkant, ifølge Financial Times. Aldri har det blitt gjennomført så mange børsnoteringer av denne størrelsen i ett kvartal. Antallet overstiger den forrige rekorden med klar margin, som var i de siste månedene av dot.com-boblen. I samme tidsperiode ble det den gangen utført 592 børsnoteringer. Bare hittil i år har kapitalen som har blitt innhentet gjennom børsnoteringer overgått 21 av de siste 26 årene globalt.

Flere av børsnoteringene har skjedd gjennom børsskall, kalt SPAC på engelsk. Du kan lese mer om hvordan det har påvirket pe-bransjen her.

Rekordhøy private equity-exit

I 2021 har utgangsaktiviteten blant private equity-fond nådd nye høyder. I Europa har pe-fond solgt porteføljeselskaper for til sammen over 30 milliarder euro, der IT-sektoren står for nesten 25 prosent av verdien. Aldri før har det blitt målt så høye verdier i løpet av ett kvartal. Lave renter og høy markedsaktivitet har økt interessen fra investorene, selv til priser som er skyhøyt over bedriftenes inntjeninger. I grafen under kan du se at exit-verdiene hittil i år er høyere enn verdiene fra tre av de siste fem årene, som er basert på helårige tall.

Ifølge en global undersøke gjennomført av S&P Global Market Intelligence med pe-forvaltere verden over, tror 68 prosent av respondentene at investeringsaktiviteten vil øke ytterligere de neste 12 månedene. I motsetning tror kun syv prosent investeringslandskapet vil forverres. I samme undersøkelse i fjor svarte 20 prosent at de forventet en forverret situasjon. Selv om investorene er mer optimistiske, kan det virke som optimismen er begrenset til noen få sektorer. Over halvparten svarte at de vil investere i selskaper innenfor it-sektoren og 43 prosent i selskaper innenfor helsevesen. Dette er to sektorer som har hatt en positiv utvikling som følge av pandemien.

Del artikkel

Kontakt oss