Ser enormt potensial i livslang læring

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Den konservative oppfatningen om at en kostbar universitetsutdannelse er veien til suksess, er en bremsekloss for innovasjon innenfor kunnskapsindustrien. Samtidig øker behovet for effektivisering og bedre læring. Det mener Jeffrey Leeds, partner og grunnlegger av det New York-baserte private equity-selskapet Leeds Equity Partners.

− Pandemien har vært en god venn for mer innovative måter å lære på. Den har tvunget folk til å tenke nytt rundt læring og hvordan man bruker teknologi, og den har tydeliggjort hvilke begrensninger teknologier har, sier Jeffrey Leeds.

− Se på samhandlingsplattformer som Teams. Hvilken begrensning har slike plattformer for læring i fellesskap og utveksling av ideer? Hva er fordelene? Dette er verdifulle erfaringer når det kommer til tradisjonell utdannelse. Hvor er teknologi til enorm hjelp, og hvor er begrensningene?

Pioner i bransjen

Leeds Equity Partners er en pioner innenfor investeringer i kunnskapsindustrien. Da Jeffrey Leeds startet selskapet for rundt 25 år siden, var det få som så at det kunne ligge et betydelig avkastningspotensial innenfor læring og utdannelse.

− Katalysatoren for å starte Leeds Equity Partners var en stor interesse jeg hadde utviklet for kunnskapsindustrien i seg selv, samt viktigheten av livslang læring og kontinuerlig opplæring av arbeidstagere. Jeg så at behovet for bedre og mer læring var økende som følge av at vi globalt har beveget oss over i kunnskapsøkonomien og bort fra en industriell verden, sier Leeds.

− Det som overbeviste meg, var at behovet for bedre tjenester innenfor læring ikke ble møtt av tilbudssiden. Vi så smarte og interessante selskaper som vokste frem, men det var ingen fra investorsiden som var interessert i denne sektoren. Så vi hoppet inn i dette og lærte fort at det var få som skjønte hva vi snakket om når vi snakket om utdannelsesindustrien.

Selskapet forvalter i dag 3,3 milliarder dollar, tilsvarende rundt 30 milliarder kroner, og Formuesforvaltnings kunder investerte for første gang i Leeds Equity Partners i 2020 gjennom fondet Leeds Equity VII.

Ønsker du vite mer om våre investeringer i private equity. Last ned vår pe-rapport her. 

Må effektivisere

Etter å ha fulgt kunnskapsindustrien i mange tiår fra investorsiden har Leeds sterke meninger om hvor industrien har store utfordringer og tilhørende potensial for innovasjon og utvikling. Et område han brenner for å effektivisere, er høyere utdannelse. Universitetsutdannelse blir stadig dyrere, og aldri før har amerikanske studenter hatt høyere gjeld.

For dyre: -Amerikanske universiteter er blitt altfor dyre, fordi de prøver å gjøre alt mulig. De er i boligmarkedet, restaurantmarkedet, de har fakulteter og har team innenfor mange ulike idretter. Hvem skal betale? Etter hvert vil dette bli så dyrt at svært få har råd til å betale prisen dette koster, sier Leeds. Bildet viser områdene til Stanford University.

− De fleste suksessfulle menneskene har en bra utdannelse og er svært tiltrukket til en konservativ og kanskje reaktiv måte å tenke på rundt utdannelse. Men amerikanske universiteter er blitt altfor dyre, fordi de prøver å gjøre alt mulig. De er i boligmarkedet, restaurantmarkedet, de har fakulteter og har team innenfor mange ulike idretter. Hvem skal betale? Etter hvert vil dette bli så dyrt at svært få har råd til å betale prisen dette koster, sier Leeds, som er utdannet ved Harvard Law School.

Svaret er ikke kun online

− Universitetene må redusere prisene. De må gå tilbake til hva deres misjon er, å finne ut hvor de sløser med penger. De må bli mye mer disiplinerte uten å kompromittere på kvalitet, sier Leeds.

− Det at ditt barn går på et dyrt og velrenommert universitet får deg kanskje til å føle deg bra som foreldre. Men det er ikke nødvendigvis veien til lykke og suksess. Etter hvert som flere og flere forstår dette, vil det ha stor påvirkning på landskapet innenfor høyere utdannelse. Svaret er ikke å la alle studere online. Men hvordan man kan effektivisere læring uten å forringe kvaliteten, er en enormt spennende og morsom utfordring. Klarer man å løse det, så løser man et enormt problem samtidig som det utvikles gode og lønnsomme selskaper, sier han.

Jeffrey Leeds, Leeds Equity Partners

Mer tilpasset læring

En annen fanesak for Leeds er større aksept for at læring i alle aldre må tilpasses den enkeltes behov.

− Tidligere var læring lite tilpasset elevenes ulike behov. Det var én modell som skulle passe alle. Holdningen til mange institusjoner var at de gav studentene en mulighet til en utdannelse, og hvorvidt du lyktes eller mislyktes var helt opp til deg. I dag har flere institusjoner forstått at de har et større ansvar. Mange elever har vanskelig for å lære, samtidig er det mange talenter som ikke når sitt potensial. Jo flere som får utøvd sine muligheter, jo bedre er det for samfunnet. Vi må derfor anerkjenne at dette er et problem vi må løse sammen, snarere enn at det er opp til hver og en student, sier Leeds og fortsetter:

− For å ha suksess på en arbeidsplass kreves det livslang læring. Endringene skjer så raskt og det krever kontinuerlig trening, læring og oppfølging. For å gjøre det lettere for flere å få dette til må vi demokratisere tilgangen til læring, skalere opp og gjøre utdannelse mindre kostbart. Vi må også gjøre læring mer tilpasset studentenes behov – både for dem som har spesielle oppfølgingsbehov og for studenter som gjør det bra.

Leeds Capital ser enorme forretningsmuligheter innenfor kunnskapsindustrien fremover.

− Læring i alle aldre, enten du er i barnehagen, på videregående, student eller ansatt i en bedrift handler ikke bare om å få utdelt et innhold, det er en dynamisk prosess.

Livslang læring: Hvordan gi best mulig læring fra start til slutt er viktig, mener Leeds.

Bra for samfunnet og for investorene

Den erfarne investoren trekker frem at bransjen han investerer i, er en sektor der selskapene både har et stort potensial for finansiell suksess og er bra for samfunnet.

− Vi har to linser når vi investerer. Punkt en: Er dette et bra selskap og punkt to: Gjør det en forskjell. I vår verden går det ikke an å separere disse to linsene. Du kan lure folk en stund, men det går ikke å ha en bra bærekraftig virksomhet hvis ikke selskapet bidrar positivt for dem som skal lære, sier Leeds engasjert.

Som eksempel trekker han frem to porteføljeselskaper i Leeds Equity Partners, Endeavour Schools og Engage2Learn. Endeavour Schools er privatskoler som bygger på Montessori-modellen der man i større grad ivaretar den enkelte elevs unike behov og potensial. Engage2Learn ble startet av en kvinne i Texas som hadde som mål å gjøre den lokale, offentlige skolen til førstevalget for alle i nabolaget. Selskapet gir lærerne tilgang til online og personlig coaching i hvordan de kan bli bedre til å lære bort.

− Hun har skapt et fantastisk selskap. Hun har forstått at hvis man skal gjøre noe bra for samfunnet, må man ha et bærekraftig selskap. Så har hun også forstått at man må skape en modell som er skalerbar, sier Leeds.

Ekstraordinær høy energi

Jeffrey Leeds mener både næringslivet og finansmarkedet i dag har en langt bedre forståelse av verdien av å investere i kunnskapsindustrien. Men det har gått tregt.

− Det har vært to steg frem og ett tilbake. Det har vært motstand mot innovasjon og utvikling i bransjen, noen ganger fra politikere, andre ganger fra folk som er imot at utdannelse er en industri. Vi investerer aldri i noe som er kontroversielt politisk. Det er en risiko vi ikke tar, sier han.

Ofte kan det være et trangt nåløye å få presentere en god idé for et private equity-selskap. Leeds mener det er viktig å møte alle selskaper som har smarte ideer innenfor deres univers.

− Vi teller ikke antall selskaper vi møter i løpet av et år. En del av vår strategi handler om at vi skal være flinke til å lære selv. Dersom noen har et selskap som det er for tidlig for å oss å investere i, så møter vi dem likevel. Vi må forstå hva smarte folk gjør og tenker i vårt univers.

Og det er ingenting som tyder på at det skal bli mangel på investeringsmuligheter med det første.

− Energien som er i dette universet nå, er ekstraordinær, avslutter Leeds.

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss