Sesongvariasjoner i aksjeavkastningen

Skrevet av Fredrik Sjetne

Sommeren er på hell og høsten venter like rundt hjørnet. På samme måte som året kan deles inn i ulike årstider kan man enkelt dokumentere sesongmønster i aksjemarkedet.


Aksjemarkedet har hatt en tendens til å vise gjentakende mønstre over tid. For eksempel har aksjer en tendens til å stige og falle på bestemte tider av året. Den øverste figuren viser gjennomsnittlig avkastning måned for måned i Dow Jones Industrial Average-indeksen fra 1900 og frem til i dag. Den nederste figuren viser andelen måneder med positiv avkastning.

September er svak

Vi ser at den første delen av høsten er forbundet med svakere avkastning og uro på børsene. September måned er den måneden i året som har gitt svakest avkastning i aksjemarkedet de siste 120 årene, med i snitt minus 1,3 prosent i måneden. Bare 4 av 10 september måneder har historisk gitt positiv avkastning. Også oktober har i gjennomsnitt vært en svakere måned enn normalt, jf. øvre figur.

Ingen har klart å gi en uttømmende og fullgod forklaring på høsteffekten i aksjemarkedet. Det er for øvrig en effekt man ikke kan regne med fra år til år, men som fremtrer som et mønster når man studerer avkastningshistorikken.

Påminner om at det svinger

Vi legger ikke vekt på sesongvariasjoner i utarbeidelsen av investeringsstrategier. Selv om historiske data viser mønstret, er det ingen teori som forklarer hvorfor det kommer. Slike mønstre er imidlertid en påminner om at sterke og svake perioder kan komme rett etter hverandre uten at det finnes noen åpenbar grunn til det.

Det er for øvrig verdt å minne om at vi i år har større, uvanlige faktorer som gjør seg gjeldende – nemlig pandemihåndteringen og store stimulipakker.

Det burde derfor være duket for at disse faktorene veier mest, og historiske snitt mindre. Hvilken retning markedet tar i høst får vi derfor se når tiden kommer.