Slik overfører du aksjer til neste generasjon uten å miste kontrollen

Skrevet av Tonje Johnsrud

Mange norske familieselskaper har lykkes med å skape store verdier. Det blir ikke billigere enn nå å overføre disse til neste generasjon ettersom arveavgiften er fjernet. Mange ønsker derfor å overføre aksjer i familieselskaper uten å miste kontrollen i selskapet.

Det er en myte at et generasjonsskifte innebærer å gi fra seg kontrollen helt. På et tidspunkt vil selvfølgelig kontrollen gå over til noen andre, men det behøver ikke skje over natten; det handler om å overføre kunnskap og posisjoner gradvis. Svært mange har lagt størstedelen av verdiene sine inn i et investeringsselskap. Gaveoverføring til barna i form av aksjer i dette selskapet er da mest aktuelt. Og så lenge du eier aksjer i selskapet, sikrer aksjeloven deg en rekke rettigheter. Gjennom å vedtektsfeste aksjeklasser kan du også ha større innflytelse enn din eierandel tilsier.

Les også: Lik fordeling av arv er ikke alltid mulig eller rettferdig

Her er fire nyttige råd til hvordan du kan gå frem i forkant av en aksjeoverføring:

  1. Lag A/B aksjer: Gjør om aksjene i selskapet til A- og B-aksjer. A-aksjene beholder stemmeretten, mens både A- og B-aksjene har utbytterett. B-aksjene kan deretter gis til arvingene. En endring til to aksjeklasser gjennomføres ved en vedtektsendring i selskapet og utløser ingen form for skatt.
  2. Husk utbytterett: Hvis B-aksjene (barnas aksjer) ikke skal ha stemmerett er det avgjørende at aksjene får utbytterett. Hvis ikke kan det reises tvil om barna faktisk har fått råderetten over verdiene. Vedtektene kan imidlertid åpne for en løsning der det kan besluttes ulikt utbytte på A- og B-aksjene, men det er viktig at det besluttes tilstrekkelig med utbytte på B-aksjene.
  3. B-aksjene kan få negativt flertall: Enkelte beslutninger krever to tredjedeler både av avgitte stemmer (hvilket kun A-aksjer har) på generalforsamling, men også tilslutning fra to tredjedeler av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen (dette inkluderer B-aksjene). En overføring av mer enn 1/3 av aksjene, vil kunne sette B-aksjonærene i stand til å hindre visse beslutninger.
  4. Ha dokumentene klare: Dersom man er usikker på om en ønsker å overføre aksjer til barna nå, kan det tilrettelegges for en mulig fremtidig overføring. Det gjør man ved å lage A- og B-aksjer, men beholder aksjene selv inntil videre. På denne måten kan man snu seg raskere dersom noe uventet inntreffer.

 

Les også: Fem tips til en god aksjonæravtale

Tonje Johnsrud Daglig leder hos Formue Advokater

Tonje C. Johnsrud har 27 års erfaring innenfor skatterett og 16 år innen familie- og arverett. Hun bistår Formues kunder med familie- og arverettslige spørsmål, innlevering av skattemeldinger, skatteplanlegging og andre juridiske problemstillinger.

Kontakt oss