Solid aksjemarked under Trump

Skrevet av Formue

Det amerikanske aksjemarkedet har vært historisk godt under president Donald Trumps tre første år i Det hvite hus. Det kommer frem når vi sammenligner avkastningen med tidligere presidenters første tre år.

Denne ukens figur viser årlig gjennomsnittlig realavkastning i amerikanske aksjer de første tre årene i hver presidentperiode fra 1908 og frem til i dag. Blå søyler betyr positiv snittavkastning de første tre årene. Grå søyler betyr at snittavkastningen har vært negativ i treårsperioden. Fra figuren ser vi at realavkastningen i amerikanske aksjer har vært solid i Trumps første treårsperiode, spesielt i forhold til tidligere republikanske presidenter.

Årlig realavkastning på 11 prosent

Fra januar 2017 til og med desember 2019, steg Dow Jones-indeksen med over 35 prosent. Det tilsvarer en årlig gjennomsnittlig realavkastning på 11 prosent.

I nyere tid, er det tre presidentperioder hvor avkastningen første tre år har vært høyere enn under Trumps første treårsperiode. Det var under Ronald Reagans andre periode (14 prosent årlig), og under begge periodene med Bill Clinton (henholdsvis 13 og 19 prosent i snitt).

Svakt under Reagens første periode

Merk at det ikke var et sterkt aksjemarked under Reagans første periode. Vi må tilbake til Dwight D. Eisenhowers første periode for å finne en republikansk president med høyere avkastning enn den vi har sett i løpet av  Trumps første tre år som president.

I et historisk perspektiv har aksjemarkedet levert solid avkastning under president Trump. Den er spesielt god hvis vi sammenligner med tidligere republikanske presidenter.