Investeringsdirektør Niclas Hiller: Solid håndverk tåler uvær

Skrevet av Niclas Hiller

Å forvalte andre menneskers penger er et stort ansvar. Jeg kan med hånden på hjertet si at det har vært oppturer og nedturer. Men de har ikke nødvendigvis fulgt børsenes lumske svingninger. Mitt oppdrag er å gjøre håndverket bra, å bygge solide porteføljer som fungerer når de blir satt på de tøffeste prøvene – slik som nå.

Jeg trodde jeg hadde sett det meste etter snart 30 år i finansbransjen. Jeg var løpegutt på Stockholmsbörsen da børskrakket kom på Wall Street i 1987 og rentemegler under bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet. Jeg var kapitalforvalter i Oljefondet da Asia-krisen traff oss på slutten av 90-tallet, da dot.com-bølgen kollapset på begynnelsen av 2000-tallet og frem til inngangen til finanskrisen i 2007. Jeg vet at børsen er en uforutsigbar følgesvenn, som kan skifte humør like fort som været på vidda. Jeg vet også at etter et uvær klarner det alltid opp igjen, selv om det noen ganger tar tid å få ryddet opp etter stormens herjinger. Slik vil det også være denne gangen.

Men denne krisen har i tillegg en annen dimensjon. Det handler om mye mer enn verdier som måles på børsene. Koronaviruset truer det mest verdifulle vi har – våre nærmeste. Som alle andre kjenner jeg på bekymringen for dem som er syke og for dem jeg er glad i. Jeg står i stor takknemlighetsgjeld til alle som står på for å redde de som er rammet.

Redusere bekymringer

Jeg vet det er mange som uroer seg for fremtiden til sin bedrift, sine ansatte og også for finansformuen i lys av de kraftige børsfallene.

Siden jeg startet som investeringssjef i Formuesforvaltning i 2010 har mitt ansvar vært å redusere bekymringene for formuen til våre kunder.

Det er våre rådgivere og investeringsavdelingen som sammen sørger for at kundene ikke tar mer risiko enn de ønsker (at de sover godt om natten), og at de ut fra denne forutsetningen får den beste avkastningen som er mulig.

I motsetningen til mange andre, starter vi aldri med å diskutere produkter og børser som er billige eller dyre. Vi starter med å kartlegge kundenes behov og målsettinger, og legger en investeringsstrategi ut fra det. Å bygge investeringsporteføljer med kvalitetssikrede globale og nordiske fond er ikke samlebåndsproduksjon, det er håndverk – der hver og en får skreddersøm.

Står støtt

Det er i tider som nå, når det stormer som verst og usikkerheten råder, at dette håndverket blir satt på den tøffeste prøven. Jeg kan forsikre våre kunder om at deres porteføljer står støtt i stormen. De er på ingen måte immune når børsene stuper både 20 og 30 prosent. Men porteføljene nyter godt av risikospredning mellom mange ulike markeder, sektorer og ulike aktivaklasser, samtidig som investeringene i stor grad ikke er valutasikret. Derfor er de langt mindre berørt av uroen enn det fallet i markedet skulle tilsi. Jeg er stolt av de håndverkerne jeg har i mitt team.

Jeg måler ikke god kapitalforvaltning etter opp- og nedturer som følger børsene. For investeringsavdelingen i Formuesforvaltning handler det om å bygge sten på sten. Vi har faktisk vel så stor glede av å se at porteføljene står støtt når uroen i finansmarkedet aldri før har vært større, enn å vise en solid avkastning når alle børser er opp.

Dine handlinger avgjør

Men skal du som investor oppnå god, langsiktig avkastning er det ikke bare den jobben vi gjør som påvirker resultatet. Det handler til syvende og sist om de beslutningene du tar. Når det blåser som verst er det lett å falle for fristelsen å kaste kortene. Men husk den planen som er lagt. Den er lagt for å håndtere både medvind og motvind.

Vi har gitt et løfte om hva vi gjør når markedene har de bratteste oppturene og de dypeste nedturene. Da rebalanserer vi porteføljene og sørger for at du fortsatt kan sove godt om natten – og at du på lang sikt får den beste avkastningen. Det er dette som er fundamentet for god verdiskaping over tid. Når det er sagt, så har jeg stor respekt for at det kan oppstå uforutsette endringer i kundenes forutsetninger som gjør at planen må endres.

Jeg pleier å si at investeringsavdelingen i Formuesforvaltning skal levere en produktiv og ansvarlig forvaltning. Det er nå vi får bevist at vi leverer vårt oppdrag som avtalt.

Niclas Hiller CIO, Investeringsdirektør i Formue

Niclas Hiller har en svært lang erfaring i finans- og investeringsbransjen, og har ansvar for å redusere bekymringene for formuen til våre kunder ved å bygge solide porteføljer.