Sverige er Nordens innovasjonsdestinasjon

Skrevet av Formue

En fersk rapport viser at Sverige er kåret til verdens nest mest innovative land, bak Sveits og foran USA. Til tross for pandemien har innovasjonstakten fortsatt å øke. Formuesforvaltnings kunder har flere svenske innovative selskaper i sine investeringsporteføljer, både gjennom våre aksje- og private equity-løsninger.

I september kom the World Intellectual Property Organizations (WIPO) ut med deres årlig globale innovasjonsindeks. Rapporten evaluerer innovasjonsnivåer på tvers av 130 økonomier med fokus på blant annet human kapital (summen av kvalifikasjoner, evner og kunnskap hver arbeidstaker har), teknologi og kreativ produksjon.

Til tross for at covid-19 har utløst helsemessige og økonomiske problemer som vil ha varige konsekvenser, viser indeksen at innovasjonen har blomstret innenfor enkelte sektorer. Dette gjelder spesielt bransjer med fokus på teknologi, folkehelse og miljø. Pandemien har også stimulert interessen for netthandel, mobilitetsløsninger, fjernundervisning og hjemmearbeid.

Rekordhøye nivåer

Før pandemien hadde investeringer i innovasjon nådd et rekordhøyt nivå. Blant annet økte satsingen på forskning og utvikling (FoU) med 8,5 prosent i 2019 fra året før. Det var store spørsmål knyttet til hvordan pandemien ville ramme innovasjonsinvesteringene når pandemien bredte seg over verden. Tidligere har negative innvirkninger på økonomien ledet til nedskjæringer på dette området. Til tross for den menneskelige belastningen og det økonomiske sjokket som følge av pandemien fortsatte innovasjonsiveren og teknologiske satsinger å vokse i 2020:

  • Utgifter for forskning og utvikling økte med rundt 10 prosent, der 60 prosent av FoU-intensive bedrifter rapporterte en økning.
  • Publisering av vitenskapelige artikler økte med 7,6 prosent over hele verden.
  • Venture capital-dealer økte med 5,8 prosent.

Den raske utviklingen av covid-19 vaksiner har bidratt til teknologisk fremgang. Man finner ni farmasøytiske selskaper inkludert i Boston Consulting Groups (BCG) årlige rangering av de 50 mest innovative selskapene i verden. Det er seks flere enn året før. Av de ti mest innovative selskapene finner man blant annet Pfizer, som har utviklet en koronavaksine i samarbeid med BioNTech.

Høye innovasjonsnivåer for «söta bror»

Innovasjonsindeksen for 2021 viser at Sveits topper kåringen med en score på 65,5 av totalt 100. Rett bak finner man Sverige, foran USA. Sveits og Sverige har vært på topp tre i denne indeksen i over et tiår. I løpet av de siste tre årene har vi også sett USA og Storbritannia blant de fem mest innovative landene, men for første gang ser vi også Sør-Korea komme inn på denne listen.

I figuren under ser du listen over de 10 mest innovative landene i verden. Som man kan se ligger også våre nordiske venner Finland og Danmark høyt oppe.

Norge dårligst i Norden

Indeksen viser at Norge kommer dårligst ut av de nordiske landene med en 25. plass. Dette til tross for at Innovasjon Norge tredoblet støtten til gründere i 2020 sammenlignet med året før.

Rapporten viser dog ikke at problemet står på hvor mye ressurser som blir spyttet inn til innovasjon, kalt inputs. Der ligger Norge nemlig på 13. plass. Når det gjelder innovasjonsresultatene fra økonomiske investeringer i innovasjon, kalt output, ender vi på 28. plass i indeksen. Dette indikerer at vi får lite igjen for våre investerte penger.

Så hvorfor slår Norge så dårlig ut? Årsaken ligger trolig i at mye av næringslivet i Norge er råvarebasert, og spesielt rettet mot olje- og gass. I oktober sto det i en pressemelding fra Innovasjon Norge at å få støtte til innovasjon er viktigere enn noensinne nå som vi møter en klimakrise, en eldrebølge og et skifte fra olje- og gassdrevet økonomi til å bygge nye eksportnæringer.

På et tidspunkt vil oljealderen ta slutt i Norge, og vi vil da bli nødt til å se etter nye inntektsstrømmer og næringer. Som inspirasjon kan vi kanskje se mot våre svenske naboer.

Flere svenske selskaper innenfor IT, kommunikasjon og helse

Teknologi, kommunikasjon og helse har stått for mye av innovasjonen som er blitt skapt i Sverige de siste årene. I våre globale aksjeløsninger er i overkant av tre prosent investert i svenske selskaper innenfor disse sektorene. Dette tilsvarer rundt 1 milliard kroner. I kundenes porteføljer finner man blant annet teknologiselskapet Hexagon, BioArctic, som utvikler et konkurrerende legemiddel for behandling av Alzheimers, telekomgiganten Ericsson og det medisinske teknologiselskapet Xvivo.

Flere private equity-investeringer

I tillegg til å ha flere svenske selskaper i våre aksjeløsninger, har vi også investert i flere spennende svenske selskaper over flere år gjennom våre private equity-løsninger. Dette inkluderer selskaper som blant annet Spotify, Klarne, Zettle, Linas Matkasse og Revolution Race, for å nevne noen.

Private equity har vært en viktig bidragsyter i våre kunders porteføljer over tid, og vi utførte våre første private equity-investeringer tilbake i 2003. Du kan lese mer om våre private equity-løsninger her.

Våre kunders investeringsporteføljer består av over hundre ulike fond som er investert i flere tusen selskaper over hele verden innenfor alle regioner og sektorer. Dette gir kundene en bred eksponering og god risikojustert forventet avkastning.

Ønsker du vite mer om Formuesforvaltning. Ta kontakt her.

Kontakt oss