Kjemi, empati og jakten på formuesforvalteren

Skrevet av Formue

Nei, dette handler ikke om nett-dating, men derimot om hva du bør se etter for å finne den rette formuesforvalteren for deg og ditt. Det kan imidlertid – i noen aspekter – minne litt om jakten på kjærligheten.

Robotene er her. De har strengt tatt vært her i flere tiår. Det nye nå er såkalte kognitive roboter, eller som vi (med visse forbehold) kan kalle tenkende roboter. De er – blant mye annet – på vei inn i biler og lastebiler, nyhetsredaksjoner og kundeservice. Trading-robotenes inntog i finansmarkedene har dessuten vekket oppsikt de siste årene. I forbindelse med børsfallet i februar 2018 meldte BBC at omtrent halvparten av handelsvolumet på S&P 500-indeksen var gjennomført av roboter, og at slike automatiserte handelsavgjørelser kan ha utløst børsfallet.

Du og robotene

Hvordan forholder du deg til dette? Gitt at du ikke selv jobber i finans OG har nok teknisk kompetanse til å holde deg oppdatert på den raske utviklingen? Finnes det en helhetsrobot, som både skjønner robotene, skjønner markedene, skjønner deg, dine prioriteringer, og, ikke minst, som du vil føle nok tillit til?

Nei. Den roboten ligger fortsatt langt fram i tid, kanskje kommer den aldri.

Gjensidig kjemi, empati og tillit er alle kjennetegn for gode vennskaps- og kjærlighetsforhold. Det samme kan vi si om forholdet mellom formuende personer og formuesforvaltere. Det er selvsagt en stor fordel hvis en rådgiver du vurderer å samarbeide med kan vise til utmerkede resultater og referanser. Men hvis du tross dette ikke klarer å stole på vedkommende, og ikke tør gi rådgiveren den tilliten som trengs for å gjøre jobben godt, skal det godt gjøres at resultatet blir godt.

Et spørsmål om tillit

Jakten på den rette

Men hvordan finner man da den rette, menneskelige formuesforvalteren? Historisk sett har formuende personer mer eller mindre snublet inn i forholdet til sine formuesforvaltere. Enten har de på valgt noen på måfå, eller de har fått anbefalt en ukjent person og møtt dem på det man kan sammenligne med en blind date.

Vi i Formuesforvaltning ser at våre kunder er svært forskjellige. Forskjellige formuer, forskjellige prioriteringer, og ikke minst, forskjellige personligheter. Derfor passer ikke nødvendigvis hver av våre formuesforvaltere like godt med hver av våre kunder. Hos oss er derfor et første steg med en potensiell kunde å matche vedkommende med riktig formuesforvalter.

Viktige egenskaper hos formuesforvaltere

Hva sier de som allerede har vært gjennom prosessen?

Vi gjennomførte en undersøkelse for å finne ut hvilke kvaliteter og egenskaper formuende personer anser som viktigst hos sin formuesforvalter. Følgende fem egenskaper kom på topp:

  1. Forståelse for dine personlige krav og mål
  2. Evne til å gjennomføre det dere blir enige om
  3. Løsningene og produktene formuesforvalteren tilbyr
  4. Prisnivå og avgifter
  5. Har riktige ideer på riktig tidspunkt

Formuesforvaltere er av faglige nødvendighet tallorienterte, analytiske og rasjonelle skapninger. I en bransje som ofte ikke karakteriseres av sterke empatiske evner hører de faglig sterke OG empatiske formuesforvalterne til blant sjeldenhetene. Samtidig er det nettopp disse du som kunde vil kunne bygge det beste, mest produktive forholdet til.

(Artikkelen fortsetter under)

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]

Den gode hjelper

I bestselgerboken The Second Machine Age argumenterer robotekspertene Andrew McAfee og Erik Brynjolfsson for at de kognitive robotene i svært mange sammenhenger vil komplimentere menneskelig arbeid heller enn å erstatte det. De vil med andre ord hjelpe mennesker, ikke regelrett erstatte dem. Til det har selv de smarteste robotene for mange begrensninger, og vil ha det i overskuelig framtid.

Vi startet dette med å spørre hvordan du bør forholde deg til robotene, med tanke på forvaltningen av din formue. Vår anbefaling kan oppsummeres i ett ord: Indirekte. Formuesforvaltning og finansmarkeder er kompliserte saker. Når man skal sysle med roboter og algoritmer i alt dette blir det desto mer komplisert. Alt for komplisert for folk som ikke har dette som yrke.

Vi som derimot har dette som yrke – formuesforvaltere – må kunne mye, mye mer. Slik at vi kan forstå hvordan vi kan bruke dem til å hjelpe oss å gjøre vår jobb enda bedre, og hvordan vi ikke bør bruke dem.

Vår anbefaling er altså at du finner en formuesforvalter som både kan vise til resultater og referanser, og som du samtidig forstår deg og dine prioriteringer, og forholder seg til deg på en måte som innbyr til et tillitsfullt og langvarig forhold.

Ønsker du mer innsikt i vår investeringsfilosofi? Klikk her.