Tiden er din venn

Skrevet av Fredrik Sjetne

Aksjemarkedet kan svinge mye opp og ned på kort sikt. Man hører ofte hvor viktig det er å tenke langsiktig. Det er likevel lett at følelsene tar overhånd og man handler for kortsiktig. Det er dog slik at tid kan være en god venn i urolige tider.

Ukens figur er en mye brukt figur for å illustrere en av verdiene i en langsiktig investeringsstrategi. De blå søylene viser sannsynligheten for å oppnå positiv avkastning i aksjemarkedet gjennom flere korte og lange investeringshorisonter. Vi har brukt amerikanske inflasjonsjusterte avkastningstall fra 1928 og frem til i dag. For å gjøre det enkelt har vi tatt utgangspunkt i et tenkt engangsbeløp som har fått stå urørt i de ulike investeringshorisontene.

Bedre jo lengre man er investert

Figuren viser at sannsynligheten for å oppnå positiv avkastning øker betydelig i takt med lengden på investeringshorisonten. For en 20-års horisont har muligheten for negativ avkastning nærmest blitt eliminert. For de svært korte periodene derimot, som en dag eller en uke, er det nærmest 50/50 om man tjener eller taper penger. Verdt å merke er det jo også at selv med tre års horisont så er det 25 prosent sjanse for å ha tapt penger.

Hold deg til planen

I urolige perioder og kriser, som vi fikk oppleve tidligere i år, er det lett for at følelsene kan ta overhånd og at man agerer feil. Hvis man klarer å ha i bakhodet at porteføljen ofte vil hente seg inn igjen, at man bør holde seg til strategien, vil man kunne få en mer behagelig reise.

Det dessverre ingen garanti for at historiske resultater vil gjenta seg i fremtiden. Men det er mye som tyder på at det å ha et langsiktig perspektiv på kortsiktige svingninger vil kunne lønne seg. Våre erfaringer fra tidligere kriser viser at investorer som har en god langsiktig strategi kommer bedre ut av kriser enn dem som ikke har en god plan.