Uforutsigbar geopolitikk – en prøvelse for investorer

Skrevet av Christian Lie

Utfallet av Ukraina-konflikten er vanskelig å spå. En eskalering av konflikten kan føre til høyere oljepriser og svakere utsikter for europeisk og global økonomi. Har man tro på at verden vil bestå gjennom denne og kommende kriser, skal man forbli investert og stole på at omfattende risikospredning i kombinasjon med lange investorbriller forblir en suksessoppskrift.

Konflikten i Ukraina har tilspisset seg med Putins anerkjennelse av deler av Øst-Ukraina som selvstendige stater, samt hans ordre om å sende inn «fredsbevarende» styrker. Sistnevnte kan i praksis bety at russiske eller russisk-støttede militære krefter øker sin tilstedeværelse i Ukraina.

Umulig å forutsi utfallet

I verste fall er dette begynnelsen på en militær konflikt med store humanitære og økonomiske konsekvenser. I beste fall markerer det starten på en deeskalering. Overtagelsen av de to områdene kan i realiteten være Russlands opprinnelige ambisjon; nemlig å destabilisere Ukraina så mye at landets økonomi og sikkerhetspolitiske situasjon fjerner ethvert håp om nærmere tilknytning til NATO og EU.

Ettersom konflikten kan gå i flere ulike retninger, blir det svært vågalt å forsøke å tidfeste eller spå finansmarkedenes reaksjon. Oljeprisen nærmer seg hundre dollar fatet for første gang siden 2014. Oppgangen er utløst av stigende etterspørsel og lave lagernivåer i verdensøkonomien. I tillegg kommer en geopolitisk risikopremie ettersom ytterligere reduksjon i russisk oljeeksport kan forsterke ubalansene i oljemarkedet.

Søker tryggere havner 

Høyere olje- og råvarepriser gagner land som er netto eksportører, men skader land som er netto importører. Oslo Børs, der energisektoren utgjør om lag tjue prosent, får et bedre utgangspunkt enn det samlede globale aksjemarkedet, der energi kun utgjør fire prosent. Redusert risikovilje bidrar til at mange investorer søker tryggere havner i statsobligasjoner og gull, der dette for førstnevnte reflekteres i lavere markedsrenter. Rentefallet gir en positiv impuls til avkastningen i obligasjoner.

En eskalering av konflikten vil utløse frykt ikke bare blant investorer, men også bedrifter og husholdninger. Dette kan føre til svakere utsikter for europeisk og global økonomi, som igjen kan føre til at finansmarkedene forblir urolige. Høyere energipriser kan stimulere inflasjonen og villigheten blant sentralbanker til å heve rentene. Dermed vil markedsutviklingen i stor grad avhenge av at verdensøkonomien holder koken og at selskapene fortsetter å tjene penger.

Trappes konflikten derimot ned, vil mange trekke et lettelsens sukk. Dette vil reflekteres i fornyet risikovilje, lavere oljepriser og på marginen redusert inflasjonsfrykt. Selv om et slik scenario fremstår som optimistisk i øyeblikket, må vi jo bare håpe at ingen av partene ønsker en destruktiv krig.

Gode forutsetninger til stede 

2022 har så langt vært utfordrende for investorer. Store kursfall for vekstaksjer, inflasjons- og rentefrykt og nå geopolitikk. Som jeg skrev om i forrige ukekommentar, er det likevel gode forutsetninger til stede for at verdensøkonomien kan klare seg bra til tross for inflasjon og høyere renter. Selv om et godt makroøkonomisk bakteppe normalt vil støtte markedsutviklingen, bør vi likevel moderere avkastningsforventningene og stålsette oss for flere urolige perioder.

To ting som gjør oss bedre forberedt

Å forberede seg som investor på mer utfordrende farvann kan ha to komponenter; sammensetningen av investeringsporteføljen og den mentale tilnærmingen.  

I Formue tilstreber og anbefaler vi en porteføljestrategi som er en av bransjens mest omfattende med hensyn til risikospredning. Ikke bare ved å benytte mange ulike byggeklosser, men ved å fordele risiko i stor grad også innenfor hver byggekloss. Dette gir ingen garanti mot periodevise kursfall, men har historisk vist seg å gi lavere verdisvingninger for porteføljen som helhet over tid. Lavere kursfall enn smalere og mer konsentrerte porteføljer betyr samtidig kortere vei tilbake til positiv avkastning når markedene snur – noe som gjerne skjer når man minst aner det.

Hold hodet kaldt 

Like viktig er vår egen tilnærming til markedsuro, der intuitive og emosjonelt utløste nedsalg eller porteføljeendringer langt oftere svekker avkastningsmulighetene enn styrker dem. De fleste av våre kunder har en lang investeringshorisont. Det kan være fristende å gjøre kortsiktige endringer som følge av kortsiktige faremomenter. Men for mange vil det være avgjørende å beholde troen på at den største andelen av fremtidig verdiskapning ikke vil skje de neste tre til seks månedene, men gjennom siste halvdel av den samlede investeringsperioden.

Bare siden finanskrisen har vi hatt europeisk gjeldskrise, oljeprisfall på sytti prosent, russisk annektering av Krim, global resesjonsfrykt ved inngangen til 2016, konflikt mellom USA og Nord-Korea, handelskrig og rentefrykt i 2018 og pandemi-krasj i 2020. Har man tro på at verden og det økonomiske fundamentet vil bestå gjennom kommende kriser, skal man forbli investert og stole på at omfattende risikospredning i kombinasjon med lange investorbriller forblir en suksessoppskrift.

Christian Lie Sjefstrateg i Formue

Christian Lie har over 20 års erfaring fra finansbransjen. Han er ansvarlig for interne og eksterne budskap i Formue knyttet til makroøkonomi, finansmarkeder, allokering og investoratferd.

Kontakt oss