Ukraina-krisen og Formues kunders investeringer

Skrevet av Niclas Hiller

Formue står solidarisk bak initiativer om innføring av sanksjoner mot Russland og ekskludering av russiske investeringer.

Den militære invasjonen av Ukraina er et brudd på internasjonal folkerett. Vi fordømmer handlingene og har besluttet at Formues kunders midler ikke skal være investert i russisk aktivitet eller russiske selskaper. Våre tanker og støtte går til det ukrainske folket i denne forferdelige situasjonen.

Avvikling av russisk eksponering

Formue er en uavhengig rådgiver med en helhetlig investeringstilnærming som innebærer investeringer i både noterte og unoterte selskaper. Porteføljene har en høy grad av utenlandske investeringer. Vi følger løpende med på hvor våre kunders midler er investert. På aggregert nivå har kundene mindre enn 0,2 prosent investert i russiske selskaper og statsobligasjoner.

Formues kunder investerer ikke direkte i aksjer og obligasjoner, men i ulike typer fond, som forvaltes av kapitalforvaltere. Formues investeringsavdeling kan derfor ikke ekskludere selskaper direkte, men kan utelukke investeringer i fond som ikke opererer i tråd med våre retningslinjer.

Hva gjør Formue?

Vi er nå i dialog med alle våre forvaltere for å påse at de ikke gjør nye investeringer i Russland. Vi har også en direkte dialog med de forvalterne som har eksponering i Russland pr. dags dato. De tilbakemeldingene vi har fått viser at de ønsker å selge seg ut så raskt så mulig, og at de står bak ønsket om å ikke investere/finansiere aktivitet i Russland.

Vedlagt finner dere vårt brev som nå er sendt alle våre forvaltere der vi redegjør for at vi ikke lenger ønsker å investere i Russland, og at eventuell eksponering skal avvikles så fort som mulig.

Se også vårt webinar i opptak angående Ukraina-konflikten og markedssituasjonen under:

Niclas Hiller CIO, Investeringsdirektør i Formue

Niclas Hiller har en svært lang erfaring i finans- og investeringsbransjen, og har ansvar for å redusere bekymringene for formuen til våre kunder ved å bygge solide porteføljer.

Kontakt oss