Usikkerhet i markedet

Skrevet av Fredrik Sjetne

I januar ble avkastningen fra risikofylte investeringer rundt null, både globalt og i Norge. Rapporteringssesongen starter nå for fullt, og selskapsresultatene blir sammen med utviklingen rundt Covid-19 avgjørende for utviklingen videre.

Les hele markedskommentaren for januar her.

Del artikkel