Valgår i USA: Forandring fryder, men ikke i aksjemarkedet

Skrevet av Formue

Det er valgår i USA i år. Den 3. november vil amerikanerne velge landets president i det 59. presidentvalget. Hva forteller historien oss hvordan valgår påvirker aksjemarkedet? La oss se på hvordan amerikanske aksjer utvikler seg gjennom kalenderår med presidentvalg. Historikken er basert på hele 1900-tallet frem til i dag.

I figuren har vi vist gjennomsnittlig utvikling i amerikanske aksjer gjennom presidentvalgår i USA. Den blå linjen viser gjennomsnittlig utvikling i alle valgår. For å nyansere utviklingen i valgåret, har vi delt inn der regjerende parti har vunnet (sort linje) eller tapt (grå linje).

Normalt sliter aksjemarkedet i primærvalgperioden fra februar til juli. Denne perioden er en innledende valgrunde hvor partiene skal finne hvem som skal stille som partiets kandidat i valget. Deretter følger vanligvis en oppgang aksjemarkedet, gjennom valgdagen og ut kalenderåret.
Unntaket er valgår hvor regjerende presidentparti taper valget. I disse valgårene har aksjemarkedet generelt utviklet seg svakere enn gjennomsnittet, jfr. grå linje i figuren. Aksjemarkedet har historisk hatt negativ utvikling frem til valgdagen og den sesongmessig kjente oppgangsperioden inn mot årsslutt har uteblitt.

Forklaringen bak figuren kan være at aksjemarkedet foretrekker det kjente fremfor noe nytt og ukjent. For eksempel vil sittende presidents politikk virke kjent, og det vil bli større usikkerhet til hva et politisk skifte vil føre med seg.

Med andre ord; forandring fryder, men ikke i aksjemarkedet.