Formuende ønsker å investere mer bærekraftig

Skrevet av Formue

Til tross for en global pandemi økte antall dollarmilliarder globalt med seks prosent i fjor. Norge hadde 186.200 dollarmillionærer ved utgangen av 2020, opp fra 182.000 året før. Capgeminis World Wealth Report 2021 viser at formuende blir mer og mer opptatt av bærekraftige investeringer. Formuesforvaltnings hybride kundereise trekkes frem i rapporten som inspirasjon for resten av bransjen.

I slutten av juni kom konsulentselskapet Capgemini ut med deres årlige World Wealth Report. Rapporten viser at antall norske dollarmillionærer økte med over 4000, til tross for den økonomiske usikkerheten rundt Covid-19. På verdensbasis ligger Norge på 21. plass i antall dollarmillionærer, foran land som Brasil og Sverige. Betegnelsen dollarmillioner brukes om personer som har mer enn én million dollar i investerbar formue, utover egen bolig.

– Covid-19 har hatt overraskende liten effekt på utviklingen i antall dollarmillionærer i Norge, og vi får også bekreftet at Norge er et velstående land. Vi ser at velstående nordmenn har lært av tidligere kriser, og mange har allokert både risiko og portefølje slik at de kunne sitte ganske stille i båten da markedene stupe i fjor, sier Ingrid Lehne, rådgiver innen bank og finans i Capgemini Invent i en pressemelding.

Flere ønsker ESG-score

Capgeminis World Wealth Report er en årlig omfattende studie av investeringstrender og av hvordan Wealth Managment-bransjen beveger seg. Årets rapport viser at bærekraft blir en stadig viktigere faktor når formuende investerer. Det er blitt foretatt flere investeringer i selskaper som viser ansvar på områder som samfunnsansvar og miljø. Rapporten viser at 43 prosent av dem som er ultraformuende (formue på minst 30 millioner dollar) og 39 prosent av formuende under 40 år ønsker ESG-score for sine investeringer.

– Pandemien har økt oppmerksomheten rundt bærekraftige investeringer ytterligere blant både unge og eldre velstående privatpersoner, profesjonelle investorer og finansielle rådgivere. Bærekraftige investeringer anses nærmest som en hygienefaktor i dag. Om et par år anslår vi at det vil være en selvfølge at investeringsprodukter er bærekraftige, sier Lehne.

Hybride rådgivingsmodeller er fremtiden

Capgemini trekker frem at hybride rådgivingsmodeller, som kombinerer personlig rådgiving og digitale verktøy, er fremtiden for selskaper innenfor wealth management-bransjen.

«Dagens formuende personer er interessert i hybridmodeller og søker i større grad en blanding av digital og direkte interaksjon», skriver Capgemini.

I rapporten kommer det frem at 34 prosent av deltakerne i undersøkelsen aktivt bruker WealthTech-tjenester, teknologiske løsninger som er designet for wealth management-industrien. Bransjens ekspertise og erfaring er fortsatt et viktig konkurransefortrinn, men fremover vil selskapene være avhengig av å inkludere datadrevet innsikt for å løfte kundeengasjementet og gi bedre innsikt i investeringsstrategiene.

Formuesforvaltnings hybridmodell trekkes frem

Rapporten trekker hvert år frem selskaper innenfor Wealth Management som utmerker seg med løsninger og tjenester som kan inspirere andre. I år har Capgemini valgt Formuesforvaltnings hybride kundereise som et eksempel på nytekning som bidrar til bedre kundeopplevelse.

“Selskapet inngikk et samarbeid med Salesforce for å levere en hybrid rådgivningsmodell med tradisjonell personlig rådgivning kombinert med en automatisert digital plattform. Resultat ble en dedikert mobilapp (..) som tilbyr en rekke tjenester innenfor wealth management», skriver CapGemini.

«Appen gir den komplette formuesforvaltningsreisen med integrering av rådgivere, eksperter og kunder», står det i rapporten.

Les mer og last ned appen her!

 

Formueapp

En app med mange funksjonaliteter

I Formueappen har kundene tilgang til formuesplanen og porteføljerapportering, med forskjellige objektiver som gir detaljerte data som karbonavtrykk, ESG-score, sektorer og geografi. Forretningsutvikler André Johansen i Formuesforvaltning sier at utviklerne har jobbet målrettet for at innholdet i appen skal være brukervennlig.

– Alt er presentert på en måte som er enkelt og lettfattelig å forstå, uten for mye detaljer. Det at appen blir nevnt i denne rapporten, som et eksempel på god nyvinning, er utrolig gøy og inspirerende for oss som har jobbet med dette. Vi fortsetter å lansere nye løsninger i appen slik at kundene skal få enda bedre oversikt og innsikt i porteføljene, sier Johansen.

Johansen nevner videre at Formuesforvaltning har bærekraft godt integrert i sine investeringsløsninger. Investeringsavdelingen jobber aktivt med de forvalterne som har fått tillit, for å påvirke dem mot mer bærekraftige investeringer.

– I seleksjonsprosessen evaluerer investeringsavdelingen forvaltere og fond basert på ESG-score og karbonavtrykk og de følger løpende opp at utviklingen går i riktig retning. Fondene kundene investerer i, vil derfor bli mer og mer bærekraftig med tiden. Denne utviklingen vil kundene kunne følge løpende i appen. Har kundene særskilte ønsker innenfor bærekraft tilpasser vi porteføljene etter dette.

Ser etter alternative investeringer

Det kommer også frem i rapporten at oppgangen i aksjemarkedet har ført til at formuende personer ønsker å diversifisere sin portefølje med alternative investeringer. Formuesforvaltning bygger diversifiserte porteføljer med alternative investeringer. Foruten rente- og aksjefond får kundene tilgang til å investere i fond innenfor eiendom, private equity, hegdefond og private credit.

Les mer om avkastning som er skapt innenfor private equity her

Innsikt fra over 2900 dollarmillionærer

World Wealth Report 2021 har samlet innsikt fra 71 land. Rapporten omfatter mer enn 98 prosent av global brutto nasjonalinntekt og 99 prosent av verdens aksjemarkedsverdi. Capgeminis Global HNW Insights Survey 2021 samlet innsikt fra mer enn 2900 dollarmillionærer i Nord-Amerika, Latin-Amerika, Europa og Asia-Stillehavsregionen.

Del artikkel

Kontakt oss