Avtagende industriproduksjon svekker kronen​ ​

Skrevet av Formue

Valutaer til land som avhenger av industriell råvareeksport, såkalte råvarevalutaer, er mer sensitive for utviklingen i den globale industriproduksjonen. 

I ukens graf forrige uke skrev vi om høy vekst i den globale industriproduksjonen, og hvordan en eventuell fremtidig avtagende global industriproduksjon kan gi store utslag i ulike sektorer.

Startskuddet til den høye veksten i den globale industriproduksjonen kan spores tilbake til mai 2020. Siden den gang har de fleste råvarevalutaer fått gode bidrag fra oppsvinget i industrien og økonomien for øvrig. Blant råvarevalutaene finner vi den norske kronen som siden bunnen i fjor har styrket seg med om lag 40 prosent mot amerikansk dollar. Etter en lengre periode med høy vekst i industriproduksjonen, er det ventet at dette vil avta på sikt. Dette kan ha en betydning for utviklingen i råvarevarevalutaer. 

Fall i den norske kronen kan gi god valutaeffekt

I figuren under viser de skraverte områdene perioder med avtagende vekst i global industriproduksjon. Den blå kurven viser utviklingen til den norske kronen målt mot amerikansk dollar, altså hvor mange amerikanske dollar man får kjøpt for én norsk krone. Figuren viser en tydelig sammenheng mellom avtagende vekst i industriproduksjonen og en svekkelse av den norske kronen. Noe av forklaringen til dette er at avtagende vekst i industriproduksjonen medfører redusert etterspørsel etter råvarer til industrien, og følgelig en nedgang i prisene på disse. 

For Norge som er en stor eksportør av energi har fallende råvarepriser en tendens til å dra den norske kronen nedover, hvilket kan gi en god valutaeffekt for en norsk investor med utenlandske investeringer. Dette kan også gi en positiv effekt på norske bedrifter som selger varer til utlandet. Kjøperen vil derfor betale mindre av sin lokale valuta dersom de kjøper varene i norske kroner. Det er med på å gjøre varene mer attraktive.

En effekt som kan trekke kronen i motsatt retning er den indikerte rentehevingen fra Norges Bank. Dersom renten settes opp i Norge og holdes i ro andre steder, vil det kunne gi økt etterspørsel etter norske kroner og kronekursen kan styrke seg. 

Del artikkel

Kontakt oss