– Bærekraft er god butikk

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Er bærekraft en trussel eller en mulighet for din bedrift? Det var temaet da Formue inviterte til minikonferanse under ONS. − Det er god butikk i å være best på bærekraft, sa Børre Lobekk, administrerende direktør i Nordic Steel, som omtaler seg som Norge grønneste stålsenter.

Formue er partner til årets ONS Conference som denne uken er avholdt i Stavanger. Energibransjen står midt i et spennende skifte og under messen inviterte Formues kontor i Stavanger til en minikonferanse der spesialister fra Formue deltok sammen med administrerende direktør Børre Lobekk i Nordic Steel, Lars Saunes, partner i DHT Corporate Services og Thor-Christian Haugland, leder for kommunikasjon og bærekraft fra SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner.

− Vi fikk belyst bærekraft og transisjon fra mange ulike perspektiver. Alt fra konkrete regelverk som vil treffe alle bedrifter enten direkte eller indirekte, til konkrete eksempler på konkurransefortrinn man kan oppnå som følge av en bevisst satsning på bærekraft, sier Normann Oftedal, daglig leder for Formues kontorer i Rogaland.

− Det å skape uformelle møteplasser der vi og aktører fra ulike næringer kan treffe hverandre og utveksle erfaringer og kunnskap er en sentral oppgave for oss i Formue. Samarbeidet med ONS gir oss en unik mulighet til å skape en slik arena for energi- og offshorebransjen.

Vinner anbud

Et av de mest spennende innleggene på konferansen kom fra Børre Lobekk i Nordic Steel. Selskapet tok et strategisk valg allerede i 2015 og har investert rundt 200 millioner kroner for å bli Norges grønneste stålsenter. Det har båret frukter.

Norges grønneste stålsenter: Børre Lobekk, administrerende direktør i Nordic Steel har investert betydelig for å redusere klimaavtrykket. Det mener han har vært god butikk.

− Vi gjør dette fordi det er god butikk. Vi resirkulerer hundre prosent av alt stål og 94 prosent av alt annet avfall. Vi opplever hver dag at folk er villige til å betale for dette. Tidligere var det det kun pris vi konkurrerte på, nå vektlegges bærekraft mer og mer i anbudsprosessene, sa Lobekk.

Som eksempel trakk han frem utbyggingen av Nasjonalmuseet der Statsbygg krevde av leverandørene kunne dokumentere bruk av resirkulert stål. Nordic Steel vant anbudet.

− Vi kunne legge frem konkret dokumentasjon. Det var tillitsbyggende, sa Lobekk som pekte på at selskaper som Nordic Steel må være dyktige på å selge seg inn på at de er bærekraftige.

− Vi er tydelige i vår kommunikasjon utad og har vært bestemte på hvilke kunder vi ønsker å ha. Vi har også turt å velge vekk kunder. Dette handler om verdivalg.

Regelverket vil treffe alle

Formues bærekraftsrådgiver Fridtjof Wergeland og Thor-Christian Haugland fra SpareBank 1 SR Bank snakket om de nye regelverkene som nå vil treffe alle bedrifter enten direkte eller indirekte.

− Selv om Taksonomien i første omgang kun gjelder store børsnoterte selskaper og finansforetak vil dette også treffe SMB-bedrifter fordi de store bedriftene må rapportere på hele verdikjeden, sa Wergeland. Han viste til  Equinor som oppfordrer mindre leverandører til å kartlegge direkte og indirekte utslipp (scope 1 og scope 2) og sette mål og KPIer. På sikt vil alle selskaper trenge en Net Zero plan.

Hva må bedriftene gjør og hva bør de gjøre? Formues bærekraftsrådgiver Fridtjof Wergeland gikk gjennom ulike regelverk som vil treffe alle bedrifter, enten direkte eller indirekte.

Compliance eller en mulighet?

Formue har besluttet å utarbeide en såkalt CSRD-rapport i høst, tre år før regelverket treffer oss som selskap. Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) som innføres gradvis fra 2024, stiller flere og mer omfattende krav til ikke-finansiell rapportering i årsrapporten. Største formålet med CSRD er harmonisering av bærekrafts-rapporteringen.

− Innføringen av CSRD vil redusere grønnvasking. Det blir tydelig hvilke selskaper som kun slukker branner og hvem som har en gjennomtenkt prosess og har lagt planer, sa Wergeland.

− Vi har allerede gjennomført due diligence innenfor ESG av våre 20 største leverandører. Bærekraft er en strategiprosess. Man kan se på det som compliance eller som en mulighet.

Ønsker du vite mer om ditt avtrykk? Les mer her

Kan bli dyrt å sove i timen

Haugland pekte på at det fort kan bli dyrt for de bedriftene som lukker øynene for ringvirkningene av de nye regelverkene. Både fordi bankene må bedre sitt klimaregnskap og fordi bedriftene som ikke gjør de riktige grepene utgjør en større risiko i bankenes utlånsportefølje.

Lars Saunes fra DHT uttrykte det på denne måten.

− Vi har passer et vannskille. Før var ESG boks-tikking. Nå ser vi selskaper som sier nei til kjøpsmuligheter hvis dette ikke er tydelig integrert i selskapet.

Konferansen ble avsluttet med en engasjerende panelsamtale der flere tilhørere stilte spørsmål.

− Tilbakemeldingene vi fikk, og engasjementet i salen tyder på at bærekraft er et veldig aktuelt tema der informasjonsbehovet er stort, oppsummerer Oftedal.

Synes du det er vanskelig å komme i gang med kartlegging og implementering av bærekraftige tiltak? Ta kontakt med vår bærekraftsrådgiver Fridtjof Wergeland, fridtjof.wergeland@formue.no

 

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss