Mot rekordhøyt antall børsnoteringer i USA

Skrevet av Formue

Høy aktivitet i markedet har gjort det mer lukrativt for private equity-fond å børsnotere porteføljeselskapene fremfor å selge dem utenfor børs. Det har ført til rekordmange børsnoteringer av pe-eide selskaper. Våre kunder har tatt del i flere av disse børsnoteringene gjennom våre porteføljeforvaltere.  

Fjoråret var et spektakulært år for antall børsintroduksjoner. I løpet av 2020 ble det børsnotert 407 selskaper i USA. Som du kan se i grafen under er dette mer enn en dobling fra året før på 195 børsnoteringer. Til sammen hentet selskapene inn 145 milliarder dollar, som tilsvarer rundt 1,2 billioner kroner i dagens kurs. Man må helt tilbake til år 2000 for å se et lignende tall.

Trenden fortsetter

I mars i fjor opplevde samtlige aksjemarkeder et stort fall. Wall Street-indeksen S&P 500, som består av de 500 største børsnoterte selskapene i USA, var ned over 30 prosent på det verste. Korreksjonen varte dog ikke lenge og indeksen avsluttet året med en positiv avkastning på 13 prosent. Det gode momentet fra fjoråret har vedvart og vi har sett flere toppnoteringer i globale og norske aksjemarkeder hittil i 2021.

Investorene ser nå optimistisk på fremtiden og tror selskapene vil øke inntjeningen fremover. Det gir høy aktivitet på børsene. Sett ut fra første kvartal i 2021 er det mye som tyder på at tempoet i antall børsnoteringer vil vedvare ut året. Ifølge tall fra Ernst & Young var det i USA 218 prosent flere børsnoteringer i første kvartal 2021 sammenlignet med samme periode året. På verdensbasis var det 85 prosent flere børsnoteringer i dette kvartalet.

— Børsnoteringene er mer solide nå

Vi ligger dermed godt at til å slå den tidligere rekorden i 1999 med 486 børsnotering på ett år. Hvor positivt dette er vil tiden vise, og flere av selskapene som nå handles på børs har fortsatt til gjengjeld å vise til inntjening. Sist gang vi så et slikt høyt antall børsnoteringer var rett i forkant av da dot-com-boblen sprakk i år 2001. Jan Nylund, leder av private equity i Formuesforvaltning, mener flere av selskapene som er blitt børsnotert den siste perioden har et bedre utgangspunkt enn det vi så i 1999.  

— Vi ser at flere av børsnoteringene er mer solide nå enn mange av de selskapene som ble notert i forkant av dot.com-boblen. Det ser man både på inntjeninger, kvaliteten og på resultatene selskapene har fått. Private equity (pe) har fortsatt eierandeler i selskapene og har lært at en positiv start på børs er viktig for å realisere verdier over tid ettersom de selger sine siste aksjer.

Kraftig økning i salg som følge av børsnoteringer

Som man kan se i grafen under har salg gjennom børsnoteringer tidligere stått for rundt 15 prosent i private equity-fond. I første kvartal i år har andelen steget til over 40 prosent. Det høye antallet børsnoteringer har også hatt innvirkning på Formuesforvaltnings investeringer. Det har blant annet ført til at Formuesforvaltnings kunder har vært involvert i langt flere noteringer gjennom våre porteføljeforvaltere enn det som er vanlig.

— Våre fond har tre mulige salgskanaler for sine selskaper; Børsnotering, salg til andre private equity fond eller salg til andre bedrifter. Siden private equity er ute etter å maksimere salgsgevinsten selger de der de får best betalt. Vi ser at børsnoteringer nå er kilden til best betaling, sier Nylund.

Flere børsnoterte selskap i vår portefølje

Et av disse eksemplene er den svenske nettbutikken Desenio som ble notert på den svenske børsen i februar. Selskapet har økt sine salgsinntekter fra 100 millioner til 1,3 milliarder svenske kroner på fire år. Oppkjøpsfondet Verdane, som er en av porteføljeforvalterne våre kunder er investert i, solgte deler av sitt eierskap under børsnoteringen med stor fortjeneste. Til tross for salget er de fortsatt den største eieren i Desenio, som p.t. er priset til over 13,5 milliarder svenske kroner.

— Vi har saminvestert med Verdane siden 2003 og har hatt gleden av mange hyggelige salg siden da. Desenio fremstår som en av de beste, og reflekterer den innsatsen Verdane legger inn i selskapene de investerer i, sier Nylund.

Siden en børsnotering er første del av et fullstendig salg, sitter pe-fondene gjerne igjen med aksjer med innlåsing i 6 - 12 måneder. Da er det viktig å ha posisjonert selskapene godt for videre vekst og med gode nyheter i etterkant av børsnoteringen. Private equity har blitt veldig gode på dette og vi ser at flere forvaltere har børsnoteringer som gjør det vesentlig bedre etter notering enn andre børsnoteringer.

Under listes opp et utvalg av børsnoteringer i 2020 og 2021 som Formuesforvaltnings kunder indirekte har vært med på gjennom ulike private equity-forvaltere.

Formuesforvaltning har i snart 20 år gitt kunder tilgang til å investere i private equity som en del av en helhetlig investeringsportefølje. På grunn av vår erfaring, størrelse og posisjon får våre kunder tilgang til anerkjente forvaltere som ikke er tilgjengelig for mindre private investorer. Kontakt oss her for en uforpliktet prat om våre forvaltningstjenester.

Kontakt oss