Bunnløst i råvarer

Skrevet av Formue

Koronaviruspandemien har ført til en historisk bråstopp i verdensøkonomien. Prisen på råolje fra Nordsjøen stupte i forrige uke til sitt laveste nivå siden 2002. Har vi nådd bunnen?

Nesten alle råvarepriser har falt kraftig i 2020. Effekten av smitteverntiltakene er dramatiske og råvarer til transportsektoren er spesielt hardt truffet.

Figuren viser utviklingen i råoljeprisen (blå linje) og industrielle råvarepriser generelt (grå linje) fra 1985 og frem til i dag. Begge linjene er indeksert til 100 ved start i 1985.

Siden årsskiftet har prisen på nordsjøolje falt nesten 70 prosent. Fossefallet vi har sett i oljeprisen til nå ser vi igjen i industrielle råvarer ellers, men ikke i like stor grad. Hittil i år har industrielle råvarepriser falt med 25 prosent, til det laveste nivået siden 2009.

Industrielle råvarer er spesielt utsatt for skift i det globale industrielle konjunkturbildet. Prisen på industriråvarer reagerer ofte før vi ser det i veksten i industriproduksjonen. I tiden fremover vil det bli interessant å følge utviklingen i råvareprisene. Tradisjonelt vil prisen på industrielle råvarer stige når industriproduksjonen og den økonomiske aktiviteten tar seg opp igjen. Men utviklingen i industriråvarer har ikke signalisert at bunnen er nådd ennå.