Kunder kan få rådgivning rundt bærekraft

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Mange opplever at de mangler kunnskap, data og god rådgivning for å ta de rette grepene i det grønne skiftet. Nå har Formue ansatt to eksperter på bærekraft. De vil hjelpe kundene med å identifisere deres helhetlige avtrykk og hvilke tiltak i deres private og finansielle økosystem som vil utgjøre en forskjell.

− Ved hjelp av gode data, som vi har stadig bedre tilgang til, skal vi gi kundene oversikt over deres totale avtrykk fra privatlivet, finansporteføljen og fra virksomhetene de eier eller driver. Vi vil også kunne hjelpe dem med å identifisere hvilke tiltak de kan ta for å redusere sitt avtrykk, sier Alexander Heiberg leder for Wealth Planning i Formue.

Nylig ble teamet han leder utvidet med Fridtjof Wergeland og Philip Mitchell, som skal være Formues spydspisser innenfor bærekraftrådgivning.

− De vil bistå kunder med å utarbeide og gjennomføre strategier som bidrar til at måten de lever livet sitt på og eier eller driver virksomheter blir mer bærekraftig. For virksomhetene handler det om å kunne oppfylle stadig strengere krav fra myndigheter og kontraktspartnere, men også å kunne utnytte de mulighetene som åpner seg, sier Heiberg.

Ledende senter for bærekraft og eierskap

Wergeland og Mitchell vil inngå i Formues senter for bærekraft og eierskap som skal hjelpe kunder både i Norge og Sverige.  I teamet inngår også Helena von der Esch, som er ekspert på rådgivning mot eiere i familieselskaper.  Wergeland og Mitchell bringer inn verdifull kompetanse på bærekraft til Formue. Wergeland har tidligere jobbet som bærekraftrådgiver i PwC i Norge, der han hjalp selskaper med både bærekraftstrategier og -rapportering. Mitchell har sin kompetanse blant annet fra Carbon Intelligence, et selskap som hjelper virksomheter med å forstå sitt karbonavtrykk samt identifisere løsninger. Mitchell jobbet som rådgiver for finansselskaper, en bransje han kjenner godt ettersom han har vært forvalter i Schroders og i AP-fondene og aksjemegler i JP Morgan og Citigroup.

Eksperter på bærekraft: Philip Mitchell og Fridtjof Wergeland skal hjelpe kunder med rådgivning rundt bærekraft.

Ser et stort potensial

− Det er tydelig at Formue har høye ambisjoner innenfor bærekraft. Jeg liker at min jobb omfatter både rådgivning til kunder, hvordan vi jobber mot kapitalforvaltere, opplæring av de ansatte og ekstern rapportering for selskapet. Jeg tror min erfaring og kunnskap passer godt i denne rollen og jeg gleder meg til å bidra til å løse verdens største utfordring, sier Mitchell.

Wergeland ser en spennende utvikling der Formue, med stadig bedre tilgang på data, vil kunne tilby enda mer skreddersydde og kvalitetssikrede ESG-porteføljer til kunder med høye klimamål.

− Jeg ser et stort potensial i å hjelpe kundene med hvordan deres virksomheter håndterer det grønne skiftet. Mange mellomstore bedrifter har et urealisert potensial knyttet til bærekraftmuligheter. Samtidig er det også en økende risiko i selskapene som ikke tar en aktiv stilling til overgangen, sier Wergeland.

Viktig katalysator i det grønne skiftet

Formue har siden 2020 vært med i næringslivsnettverket Skift. Der har Formue sammen med andre aktører i finansbransjen jobbet frem en standard for klimarapportering som skal gi bedre beslutningsgrunnlag. Forventningen er at alle selskaper skal rapportere på klimagassutslipp, angi mål for utslippsreduksjoner og rapportere klimarisiko i tråd med anbefalingene fra Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD2). TCFD-rapportering gir selskaper kritisk viktig styringsinformasjon om både risikoer og muligheter knyttet til overgangen til et lavutslippssamfunn. Formue har satt flere konkrete mål, blant annet  å redusere karbonavtrykket i kundenes porteføljer med 50 prosent innen 2030.

Les mer om bærekraft i formue her.

Wergeland peker på at finansbransjen er en viktig katalysator i overgangen til lavutslippssamfunnet.

− Investorer stiller stadig høyere krav til hvor deres penger er plassert og dette er med på å drive næringslivet i en mer bærekraftig retning, sier Wergeland.

− Nå kommer det strengere reguleringer, noe som vil gjøre det enda tydeligere hvilke selskaper som virkelig bidrar i det grønne skifte.  Jeg opplever at Formue er opptatt av kontinuerlig forbedring og utvikling. Det gjelder både tjenestene som leveres til kunder og hvordan selskapet utvikles internt. Bærekraft er en viktig del av denne utviklingen og jeg gleder meg til å ta del i utformingen av dette.

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss